Evenemang för allmänheten om Lovisa solkraftverk 21.9.2023 klockan 17.00 på Rådhuset – Välkommen!

Foto: Better Energy

Under de närmaste åren kommer man i Lovisa att grunda ett solkraftverk i områdena av Brännankärret och Röjsjö. Bakom projektet står det finska solkraftföretaget Forus Oy som redan ingått föravtal med markägarna om markanskaffning.

Forus Oy ordnar nästa vecka tre evenemang för allmänheten i Kotka–Fredrikshamn- och Lovisanejden angående solkraftverksprojekten. Företaget berättar under evenemangen för allmänheten om planeringen och tidtabellerna för vart och ett solkraftverksprojekt. Publiken kan ställa frågor i anknytning till projekten eller på ett allmänt plan gällande industriell solkraft.

Projekten i nejden bringar ett betydande tillägg på lågutsläppande elproduktion i Finland. De planerade kraftverken är till sin maximala effekt totalt 326 MW och de producerar cirka 320 GWh el årligen. Produktionen motsvarar det årliga elbehovet av cirka 140 000 flervåningshustvårummare.

”I Kotka–Fredrikshamn- och Lovisanejden har solkraftverksprojekten tagits emot mycket väl. Solkraft ses i området som ett betydande sätt att producera el då man strävar efter att uppnå samhällets kolneutralitetsmål” konstaterar Ylönen och Kumpula om de planerade projekten.

Forus Oy är projektutvecklare och för projektens finansiering, tekniska planering och byggandet ansvarar det danska Better Energys finländska projektbolag. Better Energy blir också ägare av kraftverken och ansvarar för produktionen och försäljningen av el. Företagen har som mål att utveckla solkraft på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Det innebär att naturens mångfald kontinuerligt beaktas och att kolneutralitetsmålen främjas.

Evenemanget för allmänhetens tid och plats:

Röjsjös och Brännankärrets solkraftverk (Lovisa)
tors. 21.9.2023 klockan 17.00
Rådhuset i Lovisa, fullmäktigesalen (Mannerheimgatan 4, 07900 Lovisa)

Ytterligare uppgifter:

Projektchef Arto Ylönen
+358 40 648 18 33
arto@forus.fi

Projektchef Christian Kumpula
+358 503 066 053
christian@forus.fi

Solkraftverksprojektet för Röjsjö och Brännankärret på webben:
https://www.forus.fi/fi/rojsjo/