Loviisan ja Porvoon bussiyhteydet paranevat – uudet vuorot alkavat elokuussa 2024


Loviisan kaupunki on sopinut uusista bussivuoroista yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Yksi toivotuimmista aamuvuoroista on saatu sovittua, jonka reitti on Loviisa–Pernaja–Porvoo ja alkaa 1.8.2024. Uusi vuoro lähtee klo 6:55 Loviisasta, kulkee Pernajan kirkonkylän kautta 170-tietä (vanha tie) pitkin Koskenkylään ja jatkaa vanhaa tietä Porvooseen. Vuoroa ajaa Koiviston Auto Porvoo.

Loviisa–Pernaja–Porvoo aikaisen aamun bussivuoroa on kysytty todella paljon, ja sillä pyritään nyt mahdollistamaan erityisesti toisen asteen opiskelijoiden pääsy oppilaitoksiin Porvooseen. Toivomme vuoron ahkeraa käyttöä, jotta saamme sen pidettyä liikenteessä myös tulevaisuudessa.

ELY-vuorot

Alla on listaus kaikista sopimusliikenteen mukaisista Ely-vuoroista. Pikavuorot kulkevat moottoritietä pitkin ja vakiovuorot 170-tietä pitkin (vanha tie). Osa vakiovuoroista poikkeaa myös Pernajan kirkonkylälle.

Pikavuorot:
M–P                   5:05 Porvoo–5:40 Loviisa
M–P                   6:30 Porvoo–7:00 Loviisa

Vakiovuorot:

M–P                   6:55 Loviisa–7:10 Pernaja–7:55 Porvoo
M–P                   12:45 Porvoo–13:35 Loviisa
M–P+                 13:30 Porvoo–14:05 Pernaja–14:20 Loviisa
M–P                   13:40 Loviisa–14:40 Porvoo
M–P                   14:55 Porvoo–15:45 Pernaja–16:00 Loviisa
M–P                   16:00 Loviisa–17:00 Porvoo
M–P+                 16:50 Loviisa–17:00 Pernaja–17:35 Porvoo
M–P                   20:40 Porvoo–21:40 Loviisa
M–P                   22:20 Loviisa–23:20 Porvoo
M–P                   Maanantaista perjantaihin ympäri vuoden
M–P+                 Maanantaista perjantaihin kouluvuoden aikana

ELY-vuorojen lisäksi alueella kulkee myös muita bussivuoroja. Kaikki Loviisassa kulkevat vuorot löytyvät Matkahuollon sivuilta. Muutokset aikatauluissa voivat olla mahdollisia. Katso ajantasaiset aikataulut Matkahuollon sivuilta.

Yhteistyö ja suunnittelu

Kuntarajat ylittävän joukkoliikenteen suunnittelu ja hankinta tapahtuu aina yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen muiden kuntien kanssa. Usein herää kysymyksiä siitä, miksi Loviisan kaupunki ei voi yksin hankkia vuoroja esimerkiksi Helsinkiin. Tämä ei kuitenkaan ole joukkoliikennelain mukaan sallittua, sillä ELY-keskus on alueella joukkoliikenteestä vastaava toimivaltainen viranomainen. Toimivaltaisena viranomaisena Uudenmaan Ely-keskus määrittelee alueen joukkoliikenteen palvelutason sekä ratkaisee, millä tavoin liikennepalvelut järjestetään.

Loviisan kaupunki ottaa vastaan palautteita ja toiveita uusista bussivuoroista. Kaupunki esittää toiveet ELY-keskukselle, joka tarvittaessa ratkaisee, lähdetäänkö uusia vuoroja hankkimaan ja kilpailuttamaan. Palaute

Kartta Pernajan kirkonkylän kautta kulkevien vuorojen reitistä.

Ystävällisin terveisin,

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus