Bussförbindelserna för Lovisa och Borgå blir bättre – de nya turerna börjar i augusti 2024


Lovisa stad har överenskommit om nya bussturer med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM). Vi lyckades komma överens om en av de mest önskade turerna, vars rutt är Lovisa–Pernå–Borgå och turen börjar 1.8.2024. Den nya turen avgår kl. 6:55 från Lovisa, går via Pernå kyrkby längs väg 170 (gamla vägen) till Forsby och fortsätter längs gamla vägen till Borgå. Turen körs av Koiviston Auto Borgå.

Bussturen Lovisa–Pernå–Borgå på tidiga morgonen har efterfrågats väldigt mycket och med den strävar vi efter att möjliggöra det att andra stadiets studerande kommer till läroanstalter i Borgå. Vi hoppas att turen används flitigt så att vi kan hålla den i trafik även i framtiden.

NTM-turerna

Nedan finns en förteckning över alla avtalstrafikenliga NTM-turer. Snabbturerna går längs motorvägen och de reguljära bussturerna längs väg 170 (gamla vägen). En del av de reguljära bussturerna går också till Pernå kyrkby.

Snabbturerna:
MÅN.–FRE.      5:05 Borgå–5:40 Lovisa
MÅN.–FRE.      6:30 Borgå–7:00 Lovisa

De reguljära bussturerna:
MÅN.–FRE.      6:55 Lovisa–7:10 Pernå–7:55 Borgå
MÅN.–FRE.      12:45 Borgå–13:35 Lovisa
MÅN.–FRE.+   13:30 Borgå–14:05 Pernå–14:20 Lovisa
MÅN.–FRE.      13:40 Lovisa–14:40 Borgå
MÅN.–FRE.      14:55 Borgå–15:45 Pernå–16:00 Lovisa
MÅN.–FRE.      16:00 Lovisa–17:00 Borgå
MÅN.–FRE.+   16:50 Lovisa–17:00 Pernå–17:35 Borgå
MÅN.–FRE.      20:40 Borgå–21:40 Lovisa
MÅN.–FRE.      22:20 Lovisa–23:20 Borgå
MÅN.–FRE.      Måndag till fredag året runt
MÅN.–FRE.+   Måndag till fredag under skolåret

Utöver NTM-turerna går det också andra bussturer i området. Alla turer som går i Lovisa finns på Matkahuoltos webbplats. Ändringar i tidtabellerna kan vara möjliga. Se aktuella tidtabeller på Matkahuoltos webbplats.

Samarbete och planering

Planering och upphandling av kollektivtrafik som korsar kommungränser sker alltid i samarbete med NTM-centralen i Nyland och de övriga kommunerna i regionen. Det uppstår ofta frågor om varför Lovisa stad inte ensam kan skaffa turer till exempel till Helsingfors. Detta är dock inte tillåtet enligt kollektivtrafiklagen, för NTM-centralen är inom området den behöriga myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken. Som behörig myndighet bestämmer NTM-centralen i Nyland nivån på servicen för kollektivtrafiken i området och avgör på vilket sätt trafiktjänsterna ordnas.

Lovisa stad tar emot respons och önskemål om nya bussturer. Staden framför önskemålen till NTM-centralen som vid behov avgör om man börjar upphandla nya turer. Responsen

Karta över de turers rutter som går via Pernå kyrkby.

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur