Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ottaa käyttöön palautepuhelimen!

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus (EKI) ottaa käyttöön palautepuhelimen, johon kaupunkilaiset voivat antaa palautetta tarvittaessa. Palautepuhelinpalvelu toimii viestinjättöperiaatteella. Palautteen antaja jättää viestin äänimerkin jälkeen palautepuhelimeen, joka puretaan viesteistä sopivin väliajoin.

Tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta ja kuunnella asukkaiden toiveita ja näkemyksiä kaupungin kehittämisessä. Palautepuhelinpalvelu parantaa loviisalaisten mahdollisuutta osallistua kaupungin kehittämiseen. Myös Loviisan kaupungin mahdollisuus hyödyntää palautteita kehittämistyössä aiempaa laajemmin, paranee.

Jätä toiveet ja terveiset tai vaikkapa yhteydenottopyyntö 10.8.2023 alkaen EKIn palautepuhelimeen numeroon 040 63 545 67.

Yhteistyöterveisin,

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus