Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad tar i bruk en responstelefon! 

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad tar i användning en responstelefon dit stadsborna vid behov kan lämna respons. Responstelefontjänsten fungerar med principen av att lämna meddelande. Responsgivaren lämnar sitt meddelande efter ljudsignalen i responstelefonen. Meddelandena lyssnas med passliga mellanrum.

Syftet är att förbättra interaktionen och att lyssna på invånarnas önskemål och åsikter i utvecklingen av staden. Responstelefontjänsten förbättrar Lovisabornas möjligheter att delta i utvecklingen av staden. Även Lovisa stads möjlighet att utnyttja respons i utvecklingsarbetet i större omfattning än tidigare blir bättre.

Lämna önskemål och hälsningar eller till exempel en begäran om kontakt från och med 10.8.2023 på centralen för näringsliv och infrastrukturs responstelefon på numret 040 6354 567.

Med samarbetshälsningar,

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur