Loviisan kaupungin energiansäästötoimet

Loviisan kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä Loviisan vesiliikelaitoksen ja Loviisan Asunnot Oy:n kanssa talvikuukausien sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

Merkittävin toimi on kaupungin toimitilojen sisälämpötilan laskeminen yhdellä asteella. Lämpötilan laskun arvioidaan vähentävän sähkölämmitteisten rakennusten sähkönkulutusta viisi prosenttia. Muissa rakennuksissa säästetään kaukolämpöä vastaavassa määrin. Lisäksi Loviisan Asuntojen vuokralaisia on kannustettu vääntämään termostaatit pienemmälle valtakunnallisen Astetta alemmas -kampanjan puitteissa.

– Näillä toimilla ei ole vaikutusta ilmanvaihtoon, eikä lämpötilan laskeminen yhdellä asteella lisää sisäilmaongelmien riskiä, projektinjohtopäällikkö Ulf Blomberg vakuuttaa.

Ulkovalaistuksen sähkönkulutus on myös ollut tarkastelun kohteena.

– Panostamme erityisesti LED-valaistukseen siirtymisen nopeuttamiseen. Tarkistamme myös katuvalaistuksen valaisuaikaa, mutta mahdolliset muutokset täytyy niin, ettei asukkaiden turvallisuus vaarannu, toteaa infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos.

Laitehankintojen todettiin olevan osa-alue, joka tarjoaa merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä.

– Energiatehokkuudella tulee olemaan entistäkin suurempi painoarvo niin Loviisan kaupungin kuin Loviisan vesiliikelaitoksen hankinnoissa, Blomberg toteaa.

– Olemme kaikki tietoisia maamme sähköhuollon haasteista, ja nyt on tärkeää, että niin asukkaat kuin eri toimijatkin tekevät oman osuutensa, toteaa lopuksi talouspäällikkö Fredrik Böhme, joka johtaa kaupungin energiansäästötoimia koordinoivaa työryhmää.

Vinkkejä asukkaille, jotka haluavat säästää energiaa, löytyy muun muassa Astetta alemmas -kampanjan verkkosivustolta: https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit

Kuva: Erik Mclean