Lovisa stads åtgärder för att spara energi

Lovisa stad arbetar aktivt i samarbete med Affärsverket Lovisa Vatten och Lovisa Bostäder Ab för att minska energiförbrukningen under vintermånaderna.

Lovisa stad arbetar aktivt i samarbete med Affärsverket Lovisa Vatten och Lovisa Bostäder Ab för att minska energiförbrukningen under vintermånaderna.

Den mest betydande åtgärden är en sänkning av innetemperaturen i stadens verksamhetslokaler med en grad. Sänkningen beräknas leda till en fem procents minskning av elförbrukningen i de eluppvärmda husen. I övriga hus sparas det fjärrvärme i motsvarande grad. Även Lovisa Bostäders hyresgäster har uppmuntrats att skruva ner termostaten inom ramen för den nationella kampanjen Snäppet svalare.

– Ventilationen påverkas inte av dessa åtgärder, och en sänkning av temperaturen med en grad leder inte till ökad risk för problem med inomhusluften, försäkrar projektledningschef Ulf Blomberg.

Utomhusbelysningens förbrukning har också varit i fokus.

– Främst satsar vi på att försnabba övergången till LED-belysning. Vi kollar också gatubelysningens lystider, men eventuella ändringar måste göras på ett sätt som inte äventyrar invånarnas trygghet, konstaterar infrastrukturchef Markus Lindroos.

Anskaffning av utrustning identifierades som ett delområde som speciellt på längre sikt ger betydande inbesparingar.

– Energieffektivitet kommer att väga ännu tyngre vid anskaffningar som görs av såväl Lovisa stad som Affärsverket Lovisa Vatten, konstaterar Blomberg.

– Vi vet alla vilka utmaningar elförsörjningen i vårt land står inför, och det är nu viktigt att både invånare och olika aktörer drar sitt strå till stacken, avslutar ekonomichef Fredrik Böhme som leder arbetsgruppen som koordinerar åtgärderna för att spara energi.

Tips för invånare som vill spara energi finns bland annat på kampanjen Snäppet svalares webbplats: https://www.astettaalemmas.fi/sv/spartips


Bild: Erik Mclean