Loviisan kaupungin ilmastotyöpajat valaisevat tietä yhteiseen tavoitteeseen – Olla hiilineutraali vuonna 2035!

Loviisan kaupunki liittyi keväällä kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Kaupunkistrategiassa tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Liittyminen Hinku -verkostoon avasi ovia monipuolisille toimenpiteille. Uudenmaanliiton kanssa yhteinen työ aloitettiin kokoontumalla ilmastokysymysten äärelle työpajoihin, joita järjestettiin kolme loka- marraskuun 2023 aikana.

Työpajoissa kartoitettiin ensin nykytilanne, tunnistettiin kehityskohteet, ja määriteltiin tavoitteet. Toisessa työpajassa ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden ideointi oli keskeinen osa kokonaisuutta. Kolmannessa työpajassa suunniteltiin vuosikello 2024 teemapöydissä.

Loviisan kaupungin tärkeimmät keinot hiilineutraaliuden saavuttamiseen

Ilmastonmuutos, luontokato ja talous on ratkaistava yhdessä. Onnistuminen edellyttää välitöntä käänteentekevää muutosta, joka ulottuu talouden ja yhteiskunnan rakenteisiin saakka.

Loviisan kaupungin tärkeimmät keinot hiilineutraaliuden saavuttamiseen ovat liikenteeseen liittyvien päästöjen vähentäminen ja sähköisen liikenteen edistäminen. Hankitun energian tulee olla vähäpäästöistä, ja uusiutuvaa energiaa edistetään esim. aurinkovoima. Kaupunki pyrkii mahdollistamaan fossiilittoman energian käyttöä ja tuotantoa.

Maankäytön ja rakentamisen sektorilla keinoina nähtiin kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, ilmastoviisas uudis- ja korjausrakentaminen sekä rakentamiseen liittyvät valinnat. Kulutusta ja tuotantoa saataisi kestäväksi ilmastoviisailla hankinnoilla, ja hiilijalanjäljen huomioonottamisella hankinnoissa sekä kilpailutuksissa.

Hiilinielujen koettiin olevan yksi tärkeimmistä keinoista hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Kaupungin metsät ja viheralueet ovat siis avainasemassa päästöjen kompensoimisessa.

Kaikkia yhdistävinä tavoitteina nähtiin päästöjen vähentämistä, kestävää rakentamista ja energiankäyttöä sekä metsien ja maatalouden kehittämistä kestävämpään suuntaan.

Onnistuminen ilmastotyössä kertoo Loviisan kaupungin arvoista ja sitoutumisesta kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Ilmastotyöpajat Loviisan ilmastotyön organisoitumisen tukena

Loviisan kaupunki