Loviisan kaupungin karttapalvelusivujen sisältöuudistus palvelee nyt entistä paremmin

Loviisan kaupungin karttapalvelujen nettisivuja on kehitetty entistä paremmaksi. Karttapalvelujen paikkatietosivuille on tehty sisältöuudistus, jonka avulla voidaan tarjota erilaisia paikkatietoaineistoja niitä haluaville. Sisältöuudistuksen myötä paikkatietosivujen alle lisätään viisi uutta sivua, josta löytyvät: WMS/WFS, Internetkarttapalvelut, osoitteet ja nimistö, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät, navigaattoriin tai Google Mapsiin liittyvät ongelmat.

Loviisan kaupungin karttapalvelujen jatkuva kehittäminen on tärkeä askel entistä paremman kaupunkikokemuksen takaamiseksi. Uusien toiminnallisuuksien ja käyttäjäystävällisten ominaisuuksien lisääminen mahdollistaa paikkatietojen helpon saatavuuden ja avartaa kaupunkilaisten näkökulmaa ympärillä olevaan ympäristöön.

Karttapalvelusivujen parantaminen tukee myös kaupungin kestävää kehitystä ja asukkaiden osallistumista kaupunkisuunnitteluun. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempia karttadatan keruuta ja jakelua palvelevia ratkaisuja.

Lisää tietoa saat paikkatietoinsinööriltämme ja nettisivuiltamme:
https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/karttapalvelut/

Ystävällisin terveisin,

Loviisan kaupunki

Tuulia Kovanen
paikkatietoinsinööri
Kaupunkisuunnitteluyksikkö
p. 0440 555 410