Loviisan kaupungin kulttuuripalveluiden erityisavustus Asuntomessujen aikaisille tapahtumille

Loviisassa järjestetään Asuntomessut 7.7.–6.8.2023. Haluatko olla mukana tekemässä Loviisan asuntomessukesää ja järjestää tapahtuman messujen aikana? Loviisan kulttuuripalvelut jakaa kokonaisharkintansa mukaan erisuuruisia tapahtuma-avustuksia messujen aikana järjestettäville tapahtumille. Tapahtumien kohderyhmät ovat asuntomessukävijät ja muut matkailijat sekä loviisalaiset. Tarkoitus on edistää myönteistä kuvaa kaupungista luovana, viihtyisänä ja tapahtumarikkaana asuinympäristönä. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, mutta kuitenkin niin, että viimeinen hakupäivä on 30.4.2023. Avustuksia myönnetään sen mukaan, kuinka pitkälle talousarvion mukaista rahoitusta riittää.

Ohjeet ja periaatteet

Myöntämisperusteet poikkeavat vuosittaisista kulttuuriavustuksista.

  • Hakemus jätetään sähköisesti osoitteeseen AM23kulttuuri@loviisa.fi. Vapaa-muotoinen hakemus, tiedot hakijasta, tapahtumakuvaus ja taloussuunnitelma.
  • Haku on jatkuva. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, mutta kuitenkin niin, että viimeinen hakupäivä on 30.4.2023. Tarvittaessa hakuaikaa jatketaan.
  • Tapahtuma tulee järjestää asuntomessujen aikana Loviisassa 6.7.–7.8.2023.
  • Hakemuksia käsitellään viikoittain siihen nimetyssä työryhmässä.
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö tekee viranhaltijapäätöksen työryhmän suosituksesta.
  • Jokainen tapahtumajärjestäjä on velvollinen tiedottamaan tapahtumastaan erillisen ohjeen mukaan.
  • Selvitys tapahtumasta ja avustuksen käytöstä kulttuuripalveluille (AM23kulttuuri@loviisa.fi) lokakuun loppuun mennessä.

Avustussumman saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli havaitaan, että avustuksen käyttämisessä on annettu virheellisiä tietoja tai on salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen tai sen suuruuteen, voidaan myönnetty avustus peruuttaa tai vaatia maksettavaksi takaisin. Jos avustusta ei voida käyttää, on se palautettava kaupungille.

Lisätietoja

Kulttuuri- ja matkailukoordinaattori Nina Wiklund, puh. 0440 555 234

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138