Kulturtjänsterna i Lovisa stads specialunderstöd för evenemang under Bostadsmässan

I Lovisa ordnas Bostadsmässa 7.7–6.8.2023. Vill du vara med och göra Lovisa bostadsmässommar och arrangera ett evenemang under mässan? Kulturtjänsterna i Lovisa stad delar enligt helhetsprövning evenemangunderstöd av olika storlek för evenemang som arrangeras under mässan. Målgrupperna för evenemangen är bostadsmässbesökarna och övriga turister samt Lovisabor. Syftet är att främja en positiv bild av staden som en skapande, trivsam och evenemangrik boendemiljö. Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt, men dock så att den sista ansökningsdagen är 30.4.2023. Understöd beviljas enligt hur långt budgetenlig finansiering räcker till.

Anvisningar och principer

Motiveringarna för beviljande avviker från de årliga kulturunderstöden.

  • Ansökan inlämnas elektroniskt till adressen AM23kulttuuri@loviisa.fi. Inkludera fritt formulerad ansökan, uppgifter om den sökande, beskrivning av evenemanget och ekonomiplan.
  • Ansökningen är fortgående. Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt, men dock så att den sista ansökningsdagen är 30.4.2023. Vid behov fortsätts ansökningstiden.
  • Evenemanget ska arrangeras under tiden för bostadsmässan i Lovisa 6.7–7.8.2023.
  • En arbetsgrupp utsedd för ändamålet behandlar ansökningarna varje vecka.
  • Chefen för kultur- och fritidsväsendet fattar på rekommendation av arbetsgruppen ett tjänsteinnehavarbeslut.
  • Var och en evenemangarrangör är skyldig att informera om sitt evenemang enligt en separat anvisning.
  • En utredning om evenemanget och användningen av understödet ska inlämnas hos kulturtjänsterna (AM23kulttuuri@loviisa.fi) innan utgången av oktober.

Understödsbeloppet får endast användas till det ändamål som det beviljats för. Om det uppdagas att det vid användandet av understödet getts felaktiga uppgifter eller fakta som kunde ha inverkat på beviljandet av understödet eller dess storlek, kan det beviljande understödet dras in eller krävas att returneras. Om understödet inte kan användas ska det  returneras till staden.

Ytterligare uppgifter

Kultur- och turismkoordinator Nina Wiklund, tfn 0440 555 234, samt chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38