Loviisan kaupungin lupien ja hakemusten käsittelyajat


Loviisan kaupunki pyrkii käsittelemään kaikki saapuvat luvat ja hakemukset mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Käsittelyaikoihin vaikuttavat muun muassa hakemusten käsittelyajoille laissa säädetyt määräajat, puutteelliset hakemukset sekä lausuntomenettelyt. Loviisan kaupungin käsittelyajat ovat linjassa muiden kuntien kanssa.

Kaupunkisuunnittelu:
Hakemuksen käsittelyaika on 2–3 kuukautta sisältäen lausuntopyynnöt ja naapurin kuulemisen. Jos hakemusasiakirjoja ei tarvitse täydentää, käsittelyaika on keskimäärin noin 2 kuukautta.

Ympäristönsuojelu: 

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksiä usean eri lain nojalla, ja monen asian käsittelylle on säädetty määräaika suoraan laissa. Esimerkiksi meluilmoitukset on käsiteltävä 30 vuorokaudessa ja yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien toimintojen ilmoitukset 120 vuorokaudessa. Melkein kaikkiin päätösprosesseihin sisältyy lakisääteinen kuulemisaika ja lausuntomenettely mikä lasketaan käsittelyaikaan.

Ympäristölupahakemusten ja maa-aineslupahakemusten käsittely kestää minimissään vähintään 4–5 kuukautta, ja tähän sisältyy 37 kalenteripäivän kuulutusaika. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousaikataulu. Maa-ainesluvissa käsittelyaikaan vaikuttaa lisäksi se, että esimerkiksi ELY-keskukselle on annettava kaksi kuukautta aikaa lausua pohjavesialueelle sijoittuvasta hakemuksesta. 

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvontaviranomainen käsittelee muun muassa rakennuslupia, toimenpidelupia, purkulupia ja maisematyölupia. Rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvien lupien keskimääräinen käsittelyaika on kuluneen vuoden aikana ollut Loviisassa ja Lapinjärvellä tasan 30 kalenteripäivää. Tähän lukuun on sisältynyt myös mahdollinen täydennysten pyytäminen ja niiden saapuminen. Puutteellisia hakemuksia saapuu rakennusvalvontaan paljon, ja tämä vaikuttaa käsittelyaikaan. Jos käsittelyaika lasketaan siitä päivämäärästä, kun hakemuksessa on kaikki käsittelyyn tarvittava aineisto, on se huomattavasti lyhempi kuin 30 kalenteripäivää. Jotkut luvat vaativat myös lausuntomenettelyn, joka pidentää käsittelyaikaa. 

Hakemusten käsittely kesällä 2024:

Rakennusvalvonnassa ei tehdä lupapäätöksiä heinäkuun lomien aikana. Rakennuslupahakemuksia liitteineen voi kuitenkin kesän aikana jättää normaalisti e-palveluun ja Lovinfoon. Myös katselmuksia tehdään koko kesän. Katselmusaika tilataan puhelimitse numerosta 040 556 6473 suoraan rakennustarkastaja Lasse Saikkoselta. Muista varata aika ajoissa ja ilmoittaa varatessa luvan tunnus.

Kaupunkisuunnitteluun kesällä jätetyt hakemukset käsitellään aikaisintaan elokuun lopussa. Lautakunnan kesätauko ja henkilöstön vuosilomat vaikuttavat käsittelyaikaan kesällä.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus