Loviisan kaupungin pienvene- ja uimalaitureiden kunnostus etenee suunnitellusti

Plagen

Loviisan kaupunki ilmoittaa, että pienvene- ja uimalaitureiden tarkistus-ja kunnostustyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Projekti käynnistyi huhtikuussa ja sitä on tarkoitus jatkaa, kunnes kaikki laiturit on tarkastettu ja tarvittavat kunnostustoimenpiteet on suoritettu. Myös laitureiden pelastusvälinepylväiden varusteet tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa.

 Projektin edistymisen myötä haluamme jakaa joitakin päivityksiä tehdystä työstä:

Valko

  • Valkossa sijaitseva pienvenelaituri C on nyt käyttökunnossa. Korjaustyöt keskittyivät erityisesti laiturin kulkusillan kunnostamiseen ja maatuen korottamiseen. Lisäksi laiturille tehdään vielä muutoksia septityhjennykseen liittyen.
  • Pernajan Sågsundetin pienvenesataman rannan aisapaikkoja on huollettu ja korjattu.
  • Sahaniemen venelaituria on kunnostettu ja laiturin maatuki on valettu kokonaan uudelleen turvallisuussyistä.
  • Kasinonrannan laiturin poijut on poistettu ja kansirakenne purettu. Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla uutta laituria Kasinonrantaan.
  • Kunnostustyöt ovat käynnissä myös Rönnäsin, Kabbölen, Riissalmen, Plagenin ja Taikarannan laitureilla sekä keskustan vierasvenelaiturilla.

Loviisan kaupunki sitoutuu strategiassaan edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja ylläpitämään viihtyisyyttä. Laitureiden kunnostus ja ylläpito ovat keskeisessä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Merenranta on kaupungissa merkittävässä roolissa asukkaiden hyvinvoinnin ja virkistyksen lähteenä.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus