Renovering av Lovisa stads småbåts- och badbryggor framskrider som planerat

Plagen

Lovisa stad meddelar att gransknings- och renoveringsarbetet av småbåts- och badbryggor har framskridit planenligt. Projektet startade i april och meningen är att fortsätta med det tills man har granskat alla bryggorna och vidtagit de iståndsättningsåtgärder som behövs. Utrustningen av livräddningsredskapsstolpar granskas också och förnyas vid behov.

 I och med projektets framskridande vill vi dela ut några uppdateringar om det arbete som har gjorts:

Valkom
  • Småbåtsbryggan C som ligger i Valkom är nu i användbart skick. Reparationsarbetena koncentrerade särskilt på iståndsättande av bryggans gångbro och höjning av landfästet. Dessutom kommer man att göra ändringar på bryggan angående tömning av septiktankar.
  • Bomplatser i Sågsundets småbåtshamn i Pernå har underhållits och reparerats.
  • Båtbryggan vid Sågudden har iståndsatts och bryggans landfäste har gjutits helt på nytt av säkerhetsskäl.
  • Man har tagit bort bojarna på Casinostrandens brygga och rivit ner däckkonstruktionen. För närvarande planerar man inte en ny brygga till Casinostranden.
  • Renoveringsarbete pågår också på bryggorna i Rönnäs, Kabböle, Rissundet, Plagen och Drömstrand samt på småbåtsbryggan i centrum.

Lovisa stad förbinder sig i sin strategi till att främja invånarnas välfärd och upprätthålla trivseln. Bryggornas iståndsättning och underhåll spelar en central roll i uppnående av detta mål. Havsstranden har i staden en betydande roll som en källa för invånarnas välbefinnande och rekreation.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur