Loviisan kaupungin rakennusvalvonta ottaa käyttöön sähköisen yhteydenottolomakkeen

Loviisan kaupungin rakennusvalvonta ottaa käyttöön sähköisen yhteydenottolomakkeen verkkosivuillaan, jonka avulla kuntalaiset voivat ilmoittaa rakennetun ympäristön epäkohdista.

Sähköinen lomake mahdollistaa asukkaille nopean ja vaivattoman tavan raportoida havaitsemistaan epäkohdista, kuten ympäristöön, turvallisuuteen taikka esteettömyyteen liittyvistä huolenaiheista. Tavoitteena on luoda tehokkaampi yhteys valvontaviranomaisten ja asukkaiden välille.

Turvallinen, viihtyisä ja laadukas asuminen sekä yhteistyössä toimiminen, luo paremman ja kestävämmän ympäristön kaikille.

Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä ilmoituksia.

Yhteydenottolomake

Yhteistyöterveisin,   

Loviisan kaupunki
rakennusvalvonta