Byggnadstillsynen i Lovisa stad tar i bruk en elektronisk blankett för kontaktande

Byggnadstillsynen i Lovisa stad tar i bruk på sina webbsidor en elektronisk blankett för kontaktande. Med blanketten kan kommuninvånarna anmäla missförhållanden i den byggda miljön.   

Den elektroniska blanketten gör det möjligt för invånarna att snabbt och smidigt rapportera missförhållanden, så som orosmoment som anknyter till miljö, säkerhet eller tillgänglighet. Syftet är att skapa en effektivare kontakt mellan tillsynsmyndigheterna och invånarna.   

Ett säkert, trivsamt och högklassigt boende samt att samarbeta skapar en bättre och hållbarare miljö för alla.

Byggnadstillsynen behandlar inte anonyma anmälningar.

Blankett för kontaktande

Med samarbetshälsningar,   

Lovisa stad
byggnadstillsynen