Loviisan kaupungin tilinpäätös 2020: Monia onnistumisia vaikeana vuonna

Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena ja synkkänä, mutta Loviisan kaupungille ei kuitenkaan taloudellisesti katastrofaalisena. Hyvään tulokseen vaikuttivat erityisesti kaupungin talouden tasapainottamisohjelma toimenpiteineen ja valtion jakama koronatuki.

Kaikki koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset kuntatalouteen eivät ehtineet toteutua vielä vuonna 2020.

– Valtio tuki koronavuonna kuntia avokätisesti. Kansakunnalla ja maailmalla on kuitenkin mittava koronalasku maksettavana, mikä tulee lähivuosina näkymään taloudellisena ahdinkona. Kaupungin osalta vuosi 2020 katkaisi parin erittäin heikon talousvuoden putken. Pahimman voidaan ajatella olevan tältä erää takana, vaikka koronavirusepidemian luoma epävarmuus tulee meilläkin vaikuttamaan vielä jonkin aikaa, toteaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Kaupunki teki runsaasti omia toimia talouden tasapainottamiseksi. Henkilöstömenoja saatiin supistettua tehtävien uudelleenjärjestelyn ja lomautusten avulla.

– Henkilökunnan jaksamista tiukassa tilanteessa onkin erityisesti kiitettävä. Lisäylpeyden aihe on, että säästötoimien ja koronavuoden ohella pystyimme vielä vähentämään sairausperusteisten poissaolopäivien määrää, sanoo Jan D. Oker-Blom.

Budjetoitu alijäämä kääntyi ylijäämäksi

Loviisan kaupungin talous onnistuttiin vuonna 2020 kääntämään budjetoidusta 3,5 miljoonan euron alijäämästä 4,2 miljoonan euron ylijäämään, koska valtionosuudet kasvoivat merkittävästi ja verotulot eivät vähentyneet kuten keväällä 2020 vielä pelättiin. Yhteisöverotulojen alentuminen on pysähtynyt, ja uusien investointien perusteella voi ennustaa tulojen kasvua lähivuosina.

Kunnallisverotulot asukasta kohti nousivat hieman edellisvuodesta, vaikka työttömien määrä lisääntyikin. Viime vuonna Loviisaan muutti noin 50 henkilöä enemmän kuin Loviisasta pois.

– Positiivinen nettomuutto ei vielä korvaa väestön luonnollista vähenemistä. Muuttovoittoa tulee siksi vahvistaa entisestään, jotta veropohja ei heikkene.

Osa kaupungin tämän vuoden ylijäämästä on kuitenkin keinotekoista, sillä omaisuutta myytiin mittavasti. Kaupunki muun muassa myi 19 vuokraamaansa kesämökkitonttia vuokralaisille.

– Kesämökkitonttikauppojen määrä yllätti positiivisesti. Tonttien myyminen on strategisesti järkevää, vaikka se onkin kertaluontoista. Pitkällä aikavälillä kaupungin talouden tasapaino ei voi kuitenkaan perustua omaisuuden myyntiin, muistuttaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä kokouksessaan 29.3.2021.

Linkki kaupunginhallituksen esityslistaan