Lovisa stads bokslut för 2020: Många lyckanden under ett svårt år

Året 2020 kommer att stanna i historien som ett exceptionellt och dystert år, men dock inte som ekonomiskt katastrofalt för Lovisa stad. Det goda resultatet påverkades speciellt av stadens program för balansering av ekonomin jämte tillhörande åtgärder och av coronastödet som staten delade ut.

Alla negativa konsekvenser av coronavirusepidemin på den kommunala ekonomin hann inte realiseras ännu under 2020.

– Staten stödde generöst kommunerna under året för coronavirusepidemin. Nationen och hela världen har dock en stor coronaräkning att betala, vilket kommer att återspeglas som ekonomisk trångmål de närmaste åren. För staden innebar 2020 slutet av en räcka på ett par mycket svaga ekonomiska år. Man kan tänka sig att det värsta nu ligger bakom oss, trots att den osäkerhet som coronavirusepidemin skapar kommer att fortsätta att påverka även hos oss ännu ett tag, konstaterar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Staden vidtog ett flertal åtgärder för att balansera ekonomin. Man lyckades minska personalkostnaderna genom omorganisering av uppgifter och permitteringar.

– Personalens orkande under den krävande situationen är faktiskt särskilt berömlig. En ytterligare orsak för stolthet är att vi vid sidan om sparåtgärderna och året för coronavirusepidemin ännu kunde minska antalet sjukdomsrelaterade frånvarodagar, säger Jan D. Oker-Blom.

Det budgeterade underskottet blev till överskott

Under 2020 lyckades vi få Lovisa stads ekonomi att vända från ett budgeterat underskott på 3,5 miljoner euro till ett överskott på 4,2 miljoner euro, eftersom statsandelarna ökade betydligt och skatteintäkterna inte minskade såsom vi ännu fruktade våren 2020. Nedgången i samfundsskatteintäkter har avstannat och baserat på nya investeringar kan man förutspå intäktsökning under de närmaste åren.

Kommunalskatteintäkterna per invånare ökade en aning från året innan trots att antalet arbetslösa ökade. Förra året flyttade cirka 50 personer fler till Lovisa än bort från Lovisa.

– Den positiva nettoflyttningen kompenserar inte ännu den naturliga minskningen av befolkningen. Därför bör inflyttningsöverskottet ytterligare förstärkas så att skatteunderlaget inte försvagas.

En del av stadens överskott i år är dock konstgjord eftersom egendom såldes i stor omfattning. Bland annat sålde staden 19 utarrenderade sommarstugetomter till arrendatorer.

– Antalet sålda sommarstugetomter var en positiv överraskning. Att sälja tomter är strategiskt förnuftigt, även detta är av engångskaraktär. På lång sikt kan dock stadens ekonomiska balans inte baseras på försäljning av egendom, påminner stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar bokslutet för 2020 under sitt sammanträde 29.3.2021.

Länk till stadsstyrelsens föredragningslista