Loviisan kaupungin tilinpäätös 2021: Ylijäämä nousi 4,6 miljoonaan euroon

Kuntien vuotta 2021 leimasivat koronaviruspandemian hoitaminen sekä Suomen julkisen talouden haasteet ja niihin liittyvät uudistukset.

Kunnat selvisivät pandemiasta taloudellisesti hyvin, sillä valtio korvasi sen hoitamiseen liittyvät kustannukset. Loviisan kaupunki sai koronakorvausta 2,3 miljoonaa euroa.

– Vuonna 2021 ratkaistiin viimein sote-uudistuksen muoto ja aikataulu. Koronaviruksen kanssa toimiminen alkoi muuttua osaksi arkea rokotusten käynnistyttyä. Sote-uudistus ja koronapandemia tulevat silti meilläkin lisäämään epävarmuutta vielä jonkin aikaa. Työuupumuksen, hoitovelan ja erilaisten sosiaalisten ongelmien todennäköiset tulevat vaikutukset on hyvä tiedostaa, muistuttaa Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Kaupungin omiin toimintoihin ei vuonna 2021 kohdistunut mullistavia muutoksia.

– Säästölinja on kuitenkin jatkunut, ja kaupungin henkilökunta on ollut valitettavan kovilla. Tästä huolimatta pystyimme vuonna 2021 vähentämään sairausperusteisten poissaolopäivien määrää edelleen jo vuonna 2020 laskeneesta määrästä. Kiitosta ansaitsee henkilökunta, joka jaksoi ponnistella ylimääräistenkin tehtävien kanssa, sanoo Jan D. Oker-Blom.

Budjetoitu pieni ylijäämä kääntyi isoksi ylijäämäksi

Loviisan kaupungin budjetoitu 220 000 euron ylijäämä onnistuttiin vuonna 2021 kasvattamaan 4,6 miljoonan euron ylijäämään. Pääsyy oli yhteisöverotulojen määrän kasvu budjetoidusta noin 2 miljoonalla eurolla. Tonttien myynti toi tuloja 3,3 miljoonaa euroa. Kunnallisvero ja valtionosuudet kestivät koronapaineen. Tuloverokertymä oli budjetoitua 1,4 miljoonaa euroa suurempi.

– Pettymyksen tuotti asukasluvun kehitys, joka vielä ensimmäisen puolen vuoden aikana oli selkeästi plussalla mutta loppuvuotta kohden painui miinukselle. Nettomuutto oli kuitenkin aiempien vuosien tapaan positiivinen, toteaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Loviisan kaupungin asukasluku oli vuoden 2021 lopussa 14 644 henkilöä. Nettomuutto oli +17 henkilöä.

– Huomiota ansaitsee tiukka menopuolen kuri, joka piti meidät talousraameissa. Vuosi oli odotuksiltaan vähintään haasteellinen, mutta kaupunki osoitti sekä toiminnallista että taloudellista kestävyyttä, sanoo Jan D. Oker-Blom.

– Jatkamme työtä tänä vuonna koronaviruspandemian jo hieman hellittäessä hyvin järjestäytyneenä ja vähemmän velkaisena kaupunkina, mutta valitettavasti taas uusien kriisien ja uhkien ympäröimänä.

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3.2022.

Linkki esityslistaan

Kuva: Talouspäällikkö Fredrik Böhme, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo ja kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esittelivät tilinpäätöstä medialle 25.3.2022.