Loviisan kaupungin toiminta supistuu merkittävästi valtioneuvoston linjausten mukaisesti

Raatihuone Råthuset

Loviisan kaupunki on päättänyt toimintaansa koskevista lisätoimista koronavirusepidemian takia valtioneuvoston 16.3.2020 antamien suositusten mukaisesti.

Päätöksenteko

Loviisan kaupunginvaltuuston kokous 18.3. on peruutettu. Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen 16.3. illalla, jossa käsitellään kaupunginjohtajalle annettavan erityistoimivallan käyttöön ottamista. Kaupunginjohtaja tekee häiriötilanteiden aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset poikkeusolojen johtoryhmässä.

Koulut

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Loviisan perusopetusta antavien koulujen tilat suljetaan keskiviikosta 18.3. alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 – 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Esiopetuksesta 18.3. pois jäävät ilmoittavat poissaolosta kouluun.

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13.3. Valvojien ja kokelaiden tulee mahdollisuuksien mukaan välttää turhia henkilökontakteja ja julkisia paikkoja altistumisen välttämiseksi, jotta kirjoitukset eivät vaarannu mahdollisten karanteenitapauksien vuoksi.

Varhaiskasvatus

Valtioneuvosto linjasi 16.3., että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Kaupungin avoin päiväkoti Treffis on suljettu toistaiseksi 16.3. alkaen. Muutoin kaupungin päiväkodit palvelevat tavalliseen tapaan.

Mikäli huoltajat siirtävät lapsensa kotihoitoon, siitä tulee tehdä ilmoitus eVarhaiskasvatuspalvelujen kautta. Hoitoaikojen ilmoittamisen lukitus on tilapäisesti poistettu. Pyydämme huoltajia myös ilmoittamaan poissaolon syyn lapsensa ryhmän henkilökunnalle. Tiedotamme perheitä ja huoltajia mahdollisista muutoksista.

Varhaiskasvatuksen hallinto on saanut paljon kyselyjä eri poissaolojen vaikutuksista asiakasmaksuihin. Asiaa valmistellaan ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyskeskuksen palveluja supistetaan 16.3. alkaen koronavirusepidemian vuoksi, esimerkiksi kiireettömän hoidon aikoja ei toistaiseksi anneta. Vastaanottojen ja puhelinpalvelun ruuhkautumisen estämiseksi kehotetaan kaikkia sairastamaan lieväoireiset hengitystieinfektiot kotonaan välttäen tarpeettomia ihmiskontakteja ja hyvästä hygieniasta huolehtien. Lue tarkempia tietoja perusturvakeskuksen tiedotteesta: https://www.loviisa.fi/tiedotteet/perusturvakeskus-tiedottaa-16-3-2020-muutoksia-terveyskeskuksen-toiminnassa-koronavirustilanteen-vuoksi/

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa kielletään pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset.

Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut

Valtioneuvoston suositusten mukaisesti Loviisan kaupungin museo, kirjastot, kirjastoauto ja kaupungin kulttuuri- ja harrastustilat, urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan 10 henkilöön.

Kansalaisopiston tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo

Kaupungin asiakaspalvelutoimisto Lovinfo palvelee puhelimitse numerossa 019 555 555 tai sähköpostitse lovinfo@loviisa.fi.

Loviisan kaupunki jatkaa tilanteen seurantaa ja tiedottaa ja ohjeistaa tarvittaessa lisää kaupungin verkkosivujen, sosiaalisen median kanavien ja Wilman kautta. Kaupunki tiedottaa ja ohjeistaa myös Loviisan kaupungin henkilökuntaa säännöllisesti valtion ja viranomaisten antamien ohjeistusten ja määräysten perusteella.

Valtioneuvoston tiedote: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi