Lovisa stads verksamhet dras avsevärt in i enlighet med statsrådets riktlinjer

Raatihuone Råthuset

Lovisa stad har beslutat om ytterligare åtgärder i sin verksamhet på grund av coronavirusepidemin i enlighet med rekommendationer av statsrådet 16.3.2020. 

Beslutsfattande 

Lovisa stadsfullmäktigemöte 18.3 är inställt. Stadsstyrelsen håller ett extra möte på kvällen 16.3 där man behandlar ibruktagande av specialbefogenheter under störningssituationer. Stadsdirektören fattar de beslut som hör till stadsdirektörens befogenheter under störningssituationen i ledningsgruppen för undantagstillstånd. 

Skolor 

I enlighet med statsrådets riktlinjer stängs Lovisas skolor som ger grundläggande utbildning från och med onsdagen 18.3 till och med 13.4.2020 och närundervisningen avbryts i dessa. Undervisningen och handledningen arrangeras med alternativa undervisningsarrangemang. Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. De som blir borta från förskoleundervisningen 18.3 skall anmäla om frånvaro till skolan. 

Tidtabellen för studentskrivningarna tidigarelades med beslut av Studentexamensnämnden och undervisnings- och kulturministeriet den 13 mars. Övervakarna och examinanderna bör i mån av möjlighet undvika onödiga personkontakter och offentliga platser för att undvika att utsätta sig gör smitta, så att skrivningarna inte riskeras på grund av möjliga fall av karantän. 

Småbarnspedagogiken 

Stadsrådet drog 16.3 en riktlinje att verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. 

Stadens öppna daghem Treffis är stängt tillsvidare från och med 16.3.2020. För övrigt betjänar stadens daghem normalt. Om vårdnadshavare flyttar barnen till hemvård, bör man göra en anmälan via eSmåbarnspedagogik. Låsningen av anmälan av vårdtider har tillfälligt tagits bort. Vi ber vårdnadshavare också anmäla orsaken till barnets frånvaro till personalen vid barnens grupp. Vi meddelar familjer och vårdnadshavare om eventuella förändringar. 

Småbarnspedagogiken har fått många frågor om hur frånvaron inverkar på kundavgifterna. Saken är under beredning och vi meddelar om det senare. 

Hälsovårdstjänster  

Verksamheten vid hälsocentralen inskränks från och med 16.3 på grund av coronavirusepidemin. Icke brådskande tider till läkare eller hälsovårdare kan för tillfället inte reserveras. För att förhindra att mottagningarna och telefontjänsten överbelastas, uppmanas alla med lindriga symptom på luftvägsinfektioner att sköta sin sjukdom hemma, att undvika onödig kontakt med andra människor samt att upprätthålla en god hygien. Läs noggrannare information i grundtrygghetscentralens meddelande: 

https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/grundtrygghetscentralen-informerar-16-3-2020-forandringar-i-halsocentralens-verksamhet-pa-grund-av-koronavirussituationen/

Kultur-, motions- och fritidstjänster 

I enlighet med statsrådet rekommendationer stängs Lovisa stads museum, bibliotek, biblioteksbussen samt stadens kultur- och fritidslokaler, idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler fram till den 13 april. Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer. 

Medborgarinstitutets utrymmen stängs till den 13.4.2020 och närundervisningen i dessa avbryts. Arrangemangen träder i kraft onsdag 18.3.2020. 

Kundservicekontoret Lovinfo 

Stadens kundservicekontor Lovinfo betjänar på telefonnummer 019 555 555 eller per e-post lovinfo@loviisa.fi. 

Lovisa stad fortsätter att följa med situationen och meddelar och anvisar vid behov via stadens nätsidor, sociala media och Wilma. Staden meddelar och anvisar regelbundet även personalen på Lovisa stad på basis av anvisningar och instruktioner av staten och myndigheter. 

Statsrådets meddelande:

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi