Loviisan kaupungin työpajatoiminta uudistuu

Loviisan kaupungin työpajatoiminta uudistuu, jonka myötä valitettavasti yksi pitkäaikainen paja joudutaan lakkauttamaan. Seinättömän työpajan toiminta päättyy 30.9.2023. Nuorten työpaja LovLuotsin toiminta jatkuu.

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2023 (KH 19.06.2023 § 184) lakkauttaa Seinättömän pajan toiminnan 30.9.2023. Työpajatoiminnan muutokset johtuvat vuonna 2025 toteutuvasta TE-uudistuksesta, kuntouttavan työtoiminnan siirtymisestä hyvinvointialueen järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen sekä 1.7.2023 voimaan tulleesta palkkatukilainsäädännöstä.

Uudistuksen tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia – kehittää ja rakentaa tehokkaampi toimintamalli työllisyyden tukemiseen. Loviisan kaupunki pyrkii varmistamaan, että uusi toimintamalli hyödyttää yhteisöä ja edistää alueen kehitystä. Uudesta toimintamallista tiedotamme sen edistyessä.

Kaupunginhallituksen päätöksestä johtuen Seinätön paja ei vastaanota enää uusia työtilauksia. Seinättömältä pajalta työtilauksia tehneitä pyydetään jatkossa hankkimaan vastaavanlaiset palvelut toisaalta, kuten yrityksiltä tai yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä.

Vaikka luopuminen on vaikeaa, tilalle tulee jotain uutta, jotain parempaa, jolla tuetaan enemmän yhteisön työllisyyttä ja hyvinvointia.

Loviisan kaupunki

Kaisu Lempinen
työllisyyskoordinaattori
p. 040 168 5283
tyollisyys@loviisa.fi