Lovisa stads arbetsverkstadsverksamhet förnyas

Lovisa stads arbetsverkstadsverksamhet förnyas vilket tyvärr innebär att en långvarig arbetsverkstad måste läggas ned. Vägglösa verkstadens verksamhet läggs ned 30.9.2023. Ungdomsverkstaden LovLuotsi fortsätter med sin verksamhet.

Stadsstyrelsen beslöt 19.6.2023 (STS 19.06.2023 § 184) att lägga ned Vägglösa verkstadens verksamhet 30.9.2023. Ändringarna i arbetsverkstadsverksamheten är en följd av reformen av arbets- och näringstjänsterna vilken genomförs år 2025, av att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte övergick till välfärdsområdet från och med 1.1.2023 samt av de bestämmelser i lagen som gäller lönesubvention och som trädde i kraft 1.7.2023.

Syftet med förnyelsen är att skapa nya möjligheter – utveckla och bygga en mer effektiv verksamhetsmodell för att stöda sysselsättningen. Lovisa stad strävar efter att garantera att den nya verksamhetsmodellen gagnar och främjar utvecklingen av området. Vi informerar om den nya verksamhetsmodellen allteftersom den framskrider.

Till följd av stadsstyrelsens beslut tar Vägglösa verkstaden inte längre emot nya arbetsuppdrag. De som har beställt tjänster av Vägglösa verkstaden uppmanas att i fortsättningen skaffa liknande tjänster av till exempel företag eller allmännyttiga föreningar.

Trots att det är trist att lägga ned verksamheten kommer den att ersättas av något nytt och bättre som på ett ännu bättre sätt stöder sysselsättningen och välfärden.

Lovisa stad

Kaisu Lempinen
sysselsättningskoordinator
tfn 040 168 52 83
tyollisyys@loviisa.fi