Loviisan kaupungin vanhustenhuollon henkilöstömitoitus ylittää lain vaatiman tason

Loviisan kaupungin vanhustenhuollon henkilöstömitoitus ylittää lain vaatiman tason kaikissa kaupungin vanhustenhuollon yksiköissä. Henkilöstömitoitus on hyvällä tasolla myös Taasiakodissa ja Hyvän elämän talo Harmaakalliossa, mutta raportointivirheen takia tietoa ei ole rekisteröity oikein.

Laissa määritelty valtakunnallinen vanhustenhuollon henkilöstömitoitus on Loviisan kaupungin kahdessa yksikössä valitettavasti rekisteröitynyt henkilöstömitoituksen raportointilomakkeelle virheellisesti. Asiaa on selvitetty laajasti, ja henkilöstömitoitus on Taasiakodissa ja Hyvän elämän talo Harmaakalliossa riittävällä tasolla. Henkilöstön määrä ylittää lain vaatiman mitoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän selvityksen seurantajaksolla ja muulloinkin. Valitettavasti huomattava määrä toteutuneita työtunteja on raportointilomakkeella vahingossa raportoitu väärällä rivillä inhimillisestä erehdyksestä johtuen, jolloin niitä ei ole rekisteröitynyt mitoitukseen. Tämä virheellinen tieto on päätynyt THL:n selvitykseen.

Loviisan kaupungin perusturvakeskus seuraa toteutunutta henkilöstömitoitusta omissa yksiköissään omavalvonnan toimenpiteenä säännöllisesti kuukausittain. Mitoitukset kaupungin kaikissa yksiköissä ylittävät lain vaatiman tason.

Loviisan kaupunki pitää henkilöstömitoitusta erittäin tärkeänä, ja sen eteen tehdään jatkuvasti kovasti työtä. Perusturvakeskus seuraa myös Loviisan alueella toimivien yksityisten palveluntuottajien henkilöstömitoitusta.