Personaldimensioneringen inom Lovisa stads äldreomsorg överskrider den nivå som lagen kräver

Personaldimensioneringen inom Lovisa stads äldreomsorg överskrider den nivå som lagen kräver i stadens alla enheter inom äldreomsorg. Personaldimensioneringen är på god nivå även i Taasiagården och Det goda livets hus Gråberg, men på grund av ett rapporteringsfel har informationen inte registrerats på rätt sätt.

Två av Lovisa stads enheter har tyvärr registrerat riksomfattande personaldimensionering inom äldreomsorg som fastställts i lagen på felaktigt sätt på blanketten för rapportering av personaldimensionering. Det har gjorts omfattande utredningar i saken, och personaldimensioneringen är på tillräcklig nivå i Taasiagården och Det goda livets hus Gråberg. Personalantalet överskrider den dimensionering som lagen kräver under uppföljningsperioden för den utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort och också vid andra tidpunkter. Tyvärr har ett betydande antal utförda arbetstimmar av misstag rapporterats på fel rad på rapporteringsblanketten på grund av ett mänskligt misstag. Då har arbetstimmarna inte räknats med i dimensioneringen. Denna felaktiga information har tagits med i THL:s utredning.

Som åtgärd för egenkontroll följer grundtrygghetscentralen i Lovisa stad upp regelbundet varje månad hur personaldimensioneringen genomförts i sina egna enheter. Dimensioneringarna i stadens alla enheter överskrider den nivå som lagen kräver.