Loviisan kaupunginhallitus esittää, ettei opetushenkilöstöä lomauteta 

Maanantaina 8.2.2021 kokoontunut kaupunginhallitus päätti alustavan päätösluettelon mukaan esittää kaupunginvaltuustolle, ettei esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opetushenkilöstöä (opettajia ja koulunkäynninohjaajia) aikaisemman, kaupungin henkilöstön lomautuksia koskevan linjauksen vastaisesti lomauteta vuonna 2021.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, äänin 3–5. Asia etenee vielä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti myös palauttaa kaupunkistrategian uudelleen valmisteluun. Palautusesitystä perusteltiin sillä, että strategiaehdotus on pitkälti ehdotus täysin uudesta strategiasta, sen sijaan että kyseessä olisi nykyisen strategian päivitys, mikä on ollut tarkoituksena. Palautusesityksessä todettiin muun muassa myös, että luottamushenkilöiden mahdollisuudet osallistua strategian valmisteluun ovat olleet rajalliset eikä lautakuntien lausuntoja ole huomioitu. Perusteluissa huomautettiin myös, että kaupungin nykyisen strategian keskiössä on kaupungin kaikkien alueiden kehittäminen.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, äänin 2–7. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vt. johtajaa, elinkeinopäällikkö Sari Paljakkaa esitetään valittavaksi keskuksen johtajan vakinaiseen virkaan 1.4.2021 alkaen. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta lopullisesti.

Kaupunginhallitus päätti myös kaupunginjohtajan autoedun poisjäännin korvauksesta. Yksimielisesti hyväksytyn muutosesityksen mukaisesti kaupunginjohtajalle maksetaan takautuvasti palkkaa 900 euron autoedun mukaisen palkankorotuksen osan mukaan siihen saakka kunnes uusi sähköauto on saapunut