Loviisan kaupunginvaltuusto päätti erottaa kaupunginhallituksen – uuden kaupunginhallituksen puheenjohtaja on Tom Liljestrand

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona 17.2.2021 erottaa nykyisen kaupunginhallituksen. Kaupunginvaltuusto mittasi kaupunginhallituksen nauttiman luottamuksen, ja äänestystuloksen perusteella 30–4, yksi poissa, kaupunginvaltuusto totesi, ettei kaupunginhallitus nauti sen luottamusta.

Uuden kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tom Liljestrand RKP (varalla Stefan Thesslund), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Arja Isotalo SDP (Satu Hämäläinen) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Juha Karvonen Kok. (Mia Heijnsbroek-Wirén).

Kaupunginhallituksen muut jäsenet ovat: RKP: Lotte-Marie Uutinen (Marina Bruce), Leif Skogster (Jonna Hinttaniemi), Mikael Karlsson (Roger Turku), Eva Sederholm (Nina Björkman-Nysten), SPD: Jari Kekkonen (Toni Paakkarinen) ja PS: Paula Siljander (Veli-Matti Mettinen).

Kaupunginhallituksen erottamisen taustalla oli RKP:n valtuustoryhmän esitys, jonka mukaan Loviisan kaupunginhallitus tulisi erottaa kuntalain 34. §:n mukaisesti luottamuspulan vuoksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén ilmoitti 21.12.2020, että hän jättää RKP:n valtuustoryhmän ja siirtyy kokoomuksen valtuustoryhmään. Kaupunginhallituksen tämänhetkiset poliittiset voimasuhteet eivät siten enää RKP:n valtuustoryhmän mielestä vastaa kuntavaalien tulosten perusteella sovittua paikkajakoa.

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan 20.1.2021 valmistelemaan asiaa. Se on kuullut sekä kaupunginhallituksen jäseniä ja varajäseniä että kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoa ja valtuustoryhmiä.

Kuulemiseen saatiin 16 vastausta, joista viisi annettiin valtuustoryhmän nimissä.  Neljä valtuustoryhmää ilmoitti, ettei kaupunginhallitus nauti luottamusta perustuen siihen, että poliittisten ryhmien paikkajako kaupunginhallituksessa ei enää vastaa alun perin sovittua.  Yhden valtuustoryhmän vastauksessa todettiin, että kaupunginhallitus perustuen näkemykselliseen tilannearvioon nauttii luottamusta ja että he eivät näin ollen tue aloitteessa esitettyä erottamista.

Loviisan kaupunki ei lomautua opetushenkilöstöä 2021

Kaupunginvaltuusto päätti myös, ettei kaupunki lomauta esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opetushenkilöstöä vuonna 2021, vaikka henkilöstön lomautuksista päätettiin heinäkuussa 2020.

Kaupunginvaltuusto päätti myös valita elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajaksi tehtävää tällä hetkellä virkaatekevänä hoitaneen, elinkeinopäällikkö Sari Paljakan 1.4.2021 alkaen.