Loviisan kaupunki aloittaa Ratapihan maaperän puhdistuksen ja kunnostuksen


Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ilmoittaa, että Ratapihan alueella aloitetaan pilaantuneen maa-alueen (PIMA) puhdistamiseen ja kunnostamiseen liittyvät työt viikolla 26. Työt alkavat alueen aitauksella, minkä vuoksi alueella sijaitseva skeittipaikka suljetaan. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Työn kesto ja tarkoitus

PIMA-työt valmistuvat elokuun 2024 loppuun mennessä. Työt ovat välttämättömiä koko alueella, sillä myöhemmin tänä vuonna alueella alkavat keskustapäiväkodin maanrakennustyöt. On tärkeää varmistaa, että maa-alue on asianmukaisesti tutkittu ja valmisteltu ennen suurempien rakennustöiden aloitusta.

Maaperän merkitys ja suojelu

Maaperällä on suuri vaikutus ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin, vaikka sen merkitys jää usein vähälle huomiolle. Maaperää suojellaan ennaltaehkäisemällä pilaantumista sekä kunnostamalla pilaantuneita alueita. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen elinympäristö kaikille alueen asukkaille.

”Ymmärrämme, että tämä työ voi aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä alueen käyttäjille. Teemme kuitenkin kaikkemme, että työ sujuu mahdollisimman joustavasti ja nopeasti, minimoiden häiriöt. Turvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat ensisijaisia tavoitteitamme projektin toteutuksessa”, toteaa suunnitteluinsinööri Suvi Peltola.

Ystävällisin terveisin

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus