Loviisan kaupunki hakee kaupunginjohtajaksi kehittämishaluista ja tavoitteellista ihmisten johtajaa

Loviisan kaupunginjohtajan haku on käynnistynyt. Uudelta kaupunginjohtajalta odotetaan kokonaisnäkemystä kuntalaisten ja yritysten tarpeista ja sujuvasta arjesta.

– Toivomme uuden kaupunginjohtajan edistävän yhteistyötä henkilöstön, päätöksentekijöiden, kuntalaisten ja eri yhteisöjen kesken sekä tukevan poliittista päätöksentekoa ja johtavan operatiivista työtä avoimesti ja vuorovaikutteisesti, kertoo Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo.

Kaupunginjohtajalta vaaditaan vahvaa henkilöjohtamisen taitoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Häneltä edellytetään kuntatalouden osaamista, näyttöjä strategisesta johtamisesta ja käytännössä osoitettua ylemmän tason johtamiskokemusta. Virassa arvostetaan elinkeinoelämän tuntemusta sekä ymmärrystä edunvalvonnasta.

Kaupunginjohtaja valitaan seitsemän vuoden määräajaksi. Uuden kaupunginjohtajan toivotaan aloittavan virassa 1.9.2024.

Loviisan edellinen kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom irtisanoutui tammikuussa 2024 siirtyäkseen elinkeinoelämän palvelukseen.

Hakuaika päättyy 15.4.2024 kello 12. Hakemukset jätetään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmään. Linkki hakuilmoitukseen

Loviisa on vuonna 1745 perustettu kaupunki, jossa on hieman alle 15 000 asukasta. Loviisan kaupungin organisaatiossa työskentelee noin 650 henkilöä. Kaupunki on kaksikielinen: asukkaista noin 55 prosenttia puhuu suomea ja noin 40 prosenttia ruotsia.