Loviisan kaupunki ja Fortum keskustelevat maa-alueiden myynnistä

Fortum on ilmaissut Loviisan kaupungille kiinnostuksen hankkia kaupungin omistamia maa-alueita. Ne sijaitsevat Loviisan voimalaitoksen läheisyydessä, laitokselle johtavan Atomitien varrella. Osapuolet aloittavat keskustelut suunnitteluvaraussopimuksesta. Mikäli Loviisan kaupungin ja Fortumin keskustelut etenevät sopimukseen, tehdään tuleva maankäytön suunnittelu ja kaavoitus tiiviissä yhteistyössä Fortumin ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

– Loviisa on tarjonnut Fortumille hyvän toimintaympäristön jo yli 40 vuotta, ja olemme Loviisan voimalaitoksen käyttöiän pidentämisen myötä sitoutuneet kaupunkiin vuosikymmeniksi eteenpäin. Haluamme nyt käydä vuoropuhelua paikallisyhteisön kanssa myös uusista vihreän siirtymän tuomista mahdollisuuksista Loviisassa, sanoo kiinteistöjohtaja Mika Rainemaa Fortumista.

Fortum on kiinnostunut maa-alueista, jotka voisivat pitkällä aikavälillä soveltua ydinvoiman tai vihreää siirtymää edistävään teolliseen käyttöön. Loviisasta löytyy jo vihreän siirtymän tarvitsemaa infrastruktuuria. Tarkempaa suunnitelmaa maa-alueiden käytöstä ei vielä ole.

– Hankkeella on potentiaalia tuoda Loviisaan pitkällä aikavälillä huomattavan määrän työpaikkoja, verotuloja ja elinvoimaa. Fortum on arvostettu toimija Loviisassa. Uskon että alustavassa yhteydenotossa ilmennyt molemminpuolinen yhteistyöhalu antaa hyvän pohjan tuleville sopimusneuvotteluille, sanoo vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser.  

Suunnitteluvaraussopimus olisi hankkeen ensimmäisen vaiheen sopimus, jolla yleensä varataan mahdolliselle ostajalle tietty alue esimerkiksi kaavoituksen ajaksi. Suunnitteluvaraussopimuksen solmimisesta päättää kaupunginvaltuusto. Mahdollinen myyntipäätös tehdään erikseen myöhemmin.