Lovisa stad och Fortum diskuterar om försäljning av markområden

Fortum har framfört till Lovisa stad sitt intresse av att köpa markområden i stadens ägo. Områdena finns i närheten av Lovisa kraftverk, längs Atomvägen som leder till anläggningen. Parterna inleder nu diskussioner gällande ett avtal om planeringsreservering. Om diskussionerna mellan Lovisa stad och Fortum fortsätter till avtal, görs planeringen av den kommande markanvändningen och planläggningen i nära samarbete med Fortum och lokala intressentgrupper.

– Lovisa har erbjudit Fortum en bra verksamhetsmiljö redan i över 40 år och i och med att användningsåldern för Lovisa kraftverk förlängdes har vi förbundit oss till staden för årtionden framåt. Vi vill nu föra dialog med det lokala samhället även om de möjligheter som den gröna omställningen medför i Lovisa, säger fastighetsdirektör Mika Rainemaa på Fortum.

Fortum är intresserad av markområden som på lång sikt kunde lämpa sig för kärnkraft eller för industriell användning som främjar grön omställning. I Lovisa finns redan infrastruktur som den gröna omställningen behöver. Det finns inte ännu en mer detaljerad plan om användningen av markområdena.

– Projektet har potential att på lång sikt bidra med ett betydande antal arbetsplatser, ökade skatteintäkter och ökad livskraft för Lovisa. Fortum är en uppskattad aktör i Lovisa. Jag tror att samarbetsviljan på bägge parters sida som framkommit under den preliminära kontakten ger en bra grund för de kommande kontraktsförhandlingarna, säger tf  stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser.  

Avtalet om planeringsreservering skulle vara ett första skedets avtal för projektet. Med ett dylikt avtal reserveras en potentiell köpare ett visst område till exempel för planläggningens tid. Stadsfullmäktige beslutar om ingåendet av avtalet om planeringsreservering. Det eventuella försäljningsbeslutet fattas separat senare.