Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta kysyvät kuntalaistensa hyvinvoinnista

Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta valmistelevat hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2021–2024. 

Hyvinvointisuunnitelman tueksi on laadittu kysely, jolla kartoitetaan kuntalaisten henkilökohtaisia kokemuksia jokapäiväisestä hyvinvoinnista. Kyselyssä kysytään muun muassa, miten korona-aika on vaikuttanut kuntalaisten hyvinvointiin sekä mitkä asiat esimerkiksi omassa asuinympäristössä vaikuttavat hyvinvointiin.

Vuosittaisissa hyvinvointiraporteissa tullaan seuraamaan miten hyvinvointiasiat ovat edenneet ja mitkä ovat kuntalaisten kokemat hyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kyselyllä kootaan tietoa kaupungin ja kunnan eri alueilta väestöryhmittäin. Vastaamalla voit vaikuttaa.

Kaikille avoin kysely on avoinna 10.2.–2.3.2021 välisen ajan.

Kyselyn löydät tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/4F7E075026D54002

Kyselyyn voi vastata myös seuraavissa paikoissa:

Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa

Kirjastot

Ohjaamo, Brandensteininkatu 13, 07900 Loviisa

Loviisan pääterveysasema, Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa

Kumppanuustalo Kulma, Sibeliuksenkatu 3, 07900 Loviisa