Lovisa stad och Lappträsk kommun frågar om  invånarnas välmående

Lovisa stad och Lappträsk kommun förbereder en välfärdsplan för åren 2021–2024.

Till stöd för välfärdsplanen har vi gjort en enkät för att få höra om kommuninvånarnas personliga upplevelser om den vardagliga välfärden. Vi frågar bland annat hur coronatiden har påverkat invånarnas välfärd och vilka saker  till exempel i den byggda miljön påverkar välfärden.

I de årliga välfärdsrapporterna kommer vi att följa upp hur välfärdsfrågorna har framskridit och vilka är de objekt inom välfärd som kommuninvånarna upplever att behöver utvecklas. Med enkäten samlar vi uppgifter från de olika områdena i Lovisa och Lappträsk enligt befolkningsgrupp. Genom att  svara på enkäten kan du påverka.

Du kan 10.2–2.3.2021 svara på enkäten som är öppen för alla.

Länken till enkäten hittar du här: https://link.webropolsurveys.com/S/4F7E075026D54002

Du kan också svara på enkäten på följande platser:

Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa

Biblioteken

Navigatorn, Brandensteinsgatan 13, 07900 Lovisa

Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, 07900 Lovisa