Loviisan kaupunki jatkaa paikallista perinnettä – Tielle nimeksi Näsetinpolku

Loviisan kaupunki on päättänyt esittää Sarvisalossa olevan tien nimeksi Näsetinpolku. Tämä päätös on osa Loviisan kaupungin pyrkimystä selkeyttää paikannimiä, parantaa paikallista navigointia ja lisätä turvallisuutta.

Kaupunkisuunnitteluosaston ehdottama nimi soveltuu olemassa olevaan paikannimistöön ja on Kuntaliiton ohjeen mukainen. Aihe kuuluu Kuntaliiton hyväksymään aihepiiriin, jossa tien nimiä voidaan antaa myös alueen luontoon, historiaan tai kulttuuriin sopivan aihepiirin pohjalta. Tässä tapauksessa tien nimeämisen tärkeyttä edistävät tien pituus, vaikeasti löydettävyys ja rakennuspaikkojen määrä.

”Nimen ideointi toteutettiin kunnioittaen alueen nimikulttuuria. Nimi heijastaa alueen historiaa ja mukailee luonnon viitoittamaa tietä ja aihepiiriä. Myös muiden tienkäyttäjien tietoisuus alueen kulttuurista ja paikallismaantieteestä lisääntyy”, kertoo kaupunkisuunnitteluosaston paikkatietoinsinööri Tuulia Kovanen.

Kartta Näsetinpolulle.

Ystävällisin terveisin

Loviisan kaupunki

Tuulia Kovanen
paikkatietoinsinööri
kaupunkisuunnitteluosasto
puh. 0440 555 410