Lovisa stad följer den lokala traditionen – en väg får namnet Näsetstigen

Lovisa stad har beslutat att föreslå en väg i Sarvsalö får namnet Näsetstigen. Beslutet ingår i Lovisa stads strävan att förtydliga ortnamn, göra det lättare att navigera lokalt samt öka säkerheten.

Namnet, som har föreslagits av stadsplaneringsavdelningen, passar in bland de befintliga ortsnamnen och är i enlighet med Kommunförbundets anvisning. Ämnet omfattas av det temaområde som Kommunförbundet godkänt där vägnamn kan ges också på basis av ett tema som är lämpligt med tanke på det lokala områdets natur, historia eller kultur. Vikten av att namnge vägen förstärks i detta fall också av vägens längd, av svårigheten att hitta och av antalet byggplatser.

”Namnet togs fram med respekt för områdets namnkultur. Namnet återspeglar områdets historia och följer naturens väg och tema. Också bland de övriga väganvändarna ökar medvetenheten om områdets kultur och närmiljö”, berättar Tuulia Kovanen, GIS-ingenjör vid stadsplaneringsavdelningen.

Karta över Näsetstigen.

Med vänlig hälsning

Loviisan kaupunki

Tuulia Kovanen
GIS-ingenjör
stadsplaneringsavdelningen
tfn 0440 555 410