Loviisan kaupunki lykkää metsän uudistamistoimia Harmaakallion länsiosassa

Loviisan kaupunki ilmoittaa, että metsän uudistamistoimet Harmaakallion länsiosassa siirtyvät lähivuosille.

Harmaakallion keskisen alueen uudistamistoimet vaativat kuitenkin pikaisempia toimenpiteitä, ja ne pyritään toteuttamaan nopeammalla aikataululla. Päätös perustuu kaupungin sitoutumiseen kestävän kehityksen periaatteisiin sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Uudistamistoimet tullaan toteuttamaan pääosin luontaisella uudistusmenetelmällä, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja edistää kestävää metsätaloutta.

Loviisan kaupungin strategian (v. 2022–2025) mukaan Loviisa vaalii luonnon monimuotoisuutta, edistää ympäristön viihtyisyyttä ja pitää arvossa kuntalaisten mahdollisuutta liikuntaan ja urheiluun myös lähiluonnossa.

Loviisan kaupungin metsien systemaattinen arviointi on korvaamaton askel ekosysteemien säilyttämisessä. Loviisan kaupunki on sitoutunut toteuttamaan uudistamistoimet huolellisesti ja kestävästi, paikallisen ekosysteemin tarpeet ja arvot huomioiden.

Loviisan kaupunki kiittää asukkaita ymmärryksestä ja tukee kaupungin pyrkimyksiä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus