Lovisa stad skjuter upp åtgärderna för att förnya skogen i västra delen av Gråberg

Lovisa stad meddelar att åtgärderna för att förnya skogen i västra delen av Gråberg skjuts på till de närmaste åren.

Skogsförnyelsen i centrala Gråberg kräver dock mer brådskande åtgärder, och avsikten är att dessa genomförs inom en snabbare tidsram. Beslutet baserar sig på stadens engagemang för principerna för hållbar utveckling och bevarande av den biologiska mångfalden. Förnyelseåtgärderna kommer huvudsakligen att genomföras med naturliga förnyelsemetoder som stöder biologisk mångfald och främjar hållbart skogsbruk.

Enligt Lovisa stads strategi (för 2022–2025) värnar Lovisa om naturens mångfald, främjar trivsamheten i miljön och värdesätter kommuninvånarnas möjlighet till motion och idrott också i den lokala naturmiljön.

Den systematiska bedömningen av Lovisa stads skogar är ett ovärderligt steg i bevarandet av ekosystem. Lovisa stad har åtagit sig att utföra förnyelseåtgärder på ett omsorgsfullt och hållbart sätt med hänsyn till det lokala ekosystemets behov och värden.

Lovisa stad tackar sina invånare för förståelsen och stöder stadens ansträngningar för en mer hållbar framtid.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur