Loviisan kaupunki mukaan itäisen rantaradan suunnitteluhankeyhtiöön tietyin reunaehdoin

Loviisan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.7.2020 esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki on kiinnostunut liittymään mukaan ratahankeyhtiön osakkaaksi, mutta sillä edellytyksellä, että valtio päättää ratalinjauksen toteuttamisesta ja että ratalinjaus suunnitellaan elinkeinoelämää ja henkilöliikennettä palvelevana sekaliikenneratana Helsingistä Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta itään.

Loviisan kaupungin osuus on alustavasti 6 miljoonaa euroa jaksottuen 6–10 vuodelle päätöksestä yhtiön perustamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön alustavan arvion perusteella suunnittelukustannukset Porvoo-Kotka-Luumäki -linjauksessa ovat noin 110 miljoonaa euroa, joka jakautuisi 51 % valtiolle ja 49 % kunnille ja muille osakkaille. Itäisen rantaradan osalta kunnille ja muille toimijoille kohdistuva alustava rahoitus olisi tästä 54 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautuisi mukana olevien kuntien ja elinkeinoelämän toimijoiden kesken siten, että kuntien osuus olisi 39 miljoonaa euroa ja yksityisten rahoittajien 15 miljoonaa euroa.

Loviisan kaupungin reunaehtona hankeyhtiön perustamisneuvotteluihin ja pääomittamiseen on, että hankeyhtiö suunnittelee Itäisen rantaradan (Helsinki–Porvoo–Loviisa–Kotka–Hamina–Luumäki/Vaalimaa -linjauksen). Itäinen rantarata tulee rakentaa tavara- ja henkilöliikenteen käyttöön soveltuvana sekaliikenneratana, jolloin radasta hyötyvät matkustajat, elinkeinoelämä, teollisuus ja transitoliikenne. Monipuolinen käyttö hyödyntää suuren investoinnin tehokkaasti tuottaen talouskasvua ja työllisyyttä koko Suomelle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kartoittanut kuntien alustavaa halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen. Aloitustilaisuus kuntien kanssa pidettiin 24.6. Tilaisuudessa keskusteltiin hankeyhtiövalmistelun aloittamisen reunaehdoista Väyläviraston laatiman selvityksen pohjalta. Väyläviraston selvitys Itä-Suomen junaliikenteen kehittämisestä julkaistiin 28.5.2020.

Itäisen suunnan hankeyhtiöneuvottelut käytäisiin samoilla ehdoilla kuin perusteilla olevien Suomi-rata- ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöiden neuvottelut. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Kaikkia suuria raideliikenneinvestointeja edistetään talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 puoltamien linjausten mukaisesti.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551