Loviisan kaupunki nimeää nimettömän tien Usvaniitynpoluksi

Loviisan kaupunki on päättänyt nimetä Tesjoella olevan nimettömän tien nimeksi Usvaniitynpolku. Tämä päätös on osa Loviisan kaupungin pyrkimystä selkeyttää paikannimiä, parantaa paikallista navigointia ja lisätä turvallisuutta.

Hakijan ehdotus nimestä ja perustelut luonnon paikallisolosuhteista ovat linjassa Kuntaliiton ohjeen kanssa. Se tukee päätöstä nimetä tie Usvaniitynpoluksi. Aihe kuuluu Kuntaliiton hyväksymään aihepiiriin, jossa tien nimiä voidaan antaa myös alueen luontoon, historiaan tai kulttuuriin sopivan aihepiirin pohjalta. Tässä tapauksessa tien nimeämisen tärkeyttä edistävät tien pituus, vaikeasti löydettävyys ja rakennuspaikkojen määrä.

”Usvaniitynpolku heijastaa alueen idyllistä tunnelmaa ja korostaa luonnonläheisyyttä. Toivomme, että se tuo paikallisille asukkaille uuden ylpeydenaiheen vahvistaen samalla myös yhteyttä ympäröivään luontoon”, luonnehtii Kaupunkisuunnittelun paikkatietoinsinööri Tuulia Kovanen.

Kartta Usvaniitynpolulle.

Ystävällisin terveisin

Loviisan kaupunki

Tuulia Kovanen
paikkatietoinsinööri
Kaupunkisuunnitteluyksikkö
puh. 0440 555 410