Lovisa stad ger en namnlös väg namnet Disängsstigen

Lovisa stad beslutar att ge en namnlös väg i Tessjö får namnet Disängsstigen. Beslutet ingår i Lovisa stads strävan att förtydliga ortnamn, göra det lättare att navigera lokalt samt öka säkerheten.

Sökandens namnförslag och motiveringar angående de lokala naturförhållandena är i linje med Kommunförbundets anvisning. Detta stöder beslutet att ge vägen namnet Disängsstigen. Ämnet omfattas av det temaområde som Kommunförbundet godkänt där vägnamn kan ges också på basis av ett tema som är lämpligt med tanke på det lokala områdets natur, historia eller kultur. Vikten av att namnge vägen förstärks i detta fall också av vägens längd, av svårigheten att hitta och av antalet byggplatser.

”Disängsstigen återspeglar den idylliska atmosfären i området och betonar närheten till naturen. Vi hoppas att namnet ger de lokala invånarna en ny anledning att vara stolta samtidigt som det stärker bandet till den omgivande naturen”, säger Tuulia Kovanen, GIS-ingenjör vid stadsplaneringsavdelningen.

Karta till Disängsstigen.

Med vänlig hälsning

Lovisa stad

Tuulia Kovanen
GIS-ingenjör
Stadsplaneringsavdelningen
tfn 0440 555 410