Loviisan kaupunki selvittää kaupunkiorganisaatiosta mediassa esiin tuotuja seikkoja

Raatihuone

Julkisuudessa on esitetty tieto, joka koskee väitettyjä tapahtumia Loviisan kaupungin organisaatiossa sekä henkilöstön jäsenten ja luottamushenkilöiden keskinäisiä suhteita.

Loviisan kaupungin organisaatiossa on syystalvesta 2023 alkaen vallinnut haastava tilanne, joka on koskenut pientä osaa henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä. Osapuolten kesken on ilmennyt erimielisyyksiä, mikä on vaikuttanut keskusten väliseen yhteistyöhön. Tilanne ei ole vaikuttanut lakisääteisten palveluiden tai muiden palveluiden tuottamiseen.

Loviisan kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto ovat välittömästi syystalvella ryhtyneet selvittämään asiaa ja esiin tuotuja väitettyjä tapahtumia. Kaupungilla on toimintamallit haastavien henkilöstö- ja muiden tilanteiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Kaikkiin työyhteisön hyvinvointia koskeviin asioihin suhtaudutaan vakavasti ja ne selvitetään. Asian selvityksen ollessa kesken ei tässä vaiheessa tässä tiedotteessa kuvattuja asioita avata tarkemmin. Loviisan kaupunki tiedottaa asiasta kaupungin oman selvityksen valmistuttua.