Lovisa stad reder ut frågor som förts fram i medierna om stadsorganisationen

Rådhuset

I offentligheten har framförts en uppgift som berör påstådda händelser i Lovisa stads organisation och om förhållanden mellan personalmedlemmar och förtroendevalda. 

I Lovisa stads organisation har det sedan höstvintern 2023 rått en utmanande situation som berört en liten del av personalen och förtroendevalda. Bland parterna har det förekommit meningsskiljaktigheter vilket inverkat på samarbetet mellan centralerna. Situationen har inte inverkat på produktionen av lagstadgade tjänster eller övriga tjänster. 

Lovisa stads tjänsteinnehavar- och förtroendevaldledning har omedelbart under höstvintern börjat reda ut ärendet och de framförda påstådda händelserna. Staden har verksamhetsmodeller för utredandet och lösandet av utmanande personalsituationer och övriga situationer. Det förhålls allvarligt till alla frågor som gäller arbetsgemenskapens välfärd och frågorna reds ut.

Då utredandet av ärendet pågår kan frågorna som beskrivits i detta meddelande inte i mer detalj förklaras. Lovisa stad meddelar om ärendet då stadens egen utredning färdigställts.