Loviisan kaupunki siirtyy sähköiseen talousarvioon

Loviisan kaupunki julkaisee jatkossa sekä osavuosiraportoinnin että talousarvion sähköistä alustaa hyödyntäen.

Osoitteessa http://loviisaovk2017.app.appery.io voit nyt lukea tammi-huhtikuun 2017 osavuosikatsauksen. Linkki osavuosikatsauksiin ja talousarvioon löytyy jatkossa myös Loviisan kaupungin internetsivujen talousosiosta.
Sähköisen raportoinnin tavoitteena on talousviestinnän läpinäkyvyyden lisääminen ja vuorovaikutteisen toimintatavan käyttöönottaminen ja edelleen kehittäminen.  Jatkossa talousarvio ja osavuosikatsaukset ovat valtuutettujen, kuntalaisten sekä muiden asiasta kiinnostuneiden saatavilla helposti ja kaksikielisenä palveluna. Sähköisen raportin lukemiseen tarvitaan vain toimiva internetyhteys.
Loviisan kaupunki rakensi osavuosiraportin alustan itse Appery.io -sovellustyökalun avulla. Projekti käynnistyi keväällä 2017, kun havaitsimme, että markkinoilla olevat vastaavat palvelut ovat kalliita, eivätkä kaikilta osin sovellu Loviisan kaksikieliseen toimintaympäristöön.

Tieto syntyy vuorovaikutuksesta ja yhdessä osaamme enemmän

Osaamista ja taustatukea raportin laatimiseen löytyi sattumalta Imatran kaupungin kanssa tehdyn yhteistyön kautta.

Imatran kaupunki on ollut aktiivinen kehittäjä sähköisen talousarvion ja raportoinnin saralla ja onkin jo muutaman vuoden ajan hyödyntänyt sähköistä alustaa sekä pilvipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia talousarviotyössä ja raportoinnissa.

Olemassa olevat voimavarat yhdistäen ja tietotaitoa jakaen projekti vietiin toimivasti ja tehokkaasti päätökseen ja osavuosikatsaus 1–4 valmistui suunnitellusti.
Kuntien toimintatapojen on jatkossakin muututtava toimintaympäristön kehittyessä. Verkostojen ja digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää. Niukoilla resursseilla toimivilla pienillä kunnillakin on oltava mahdollisuus ajan hermolla oleviin toimintatapoihin.  Sen mahdollistaa juuri tämänkaltainen kuntien välinen yhteistyö sekä erilaisten tietoteknisten ratkaisujen kuten pilvipalveluiden hyödyntäminen.

Loviisan kaupungissa sähköisen raportoinnin kehittäminen jatkuu ja seuraava askel osavuosikatsausten laatimisen jälkeen on vuoden 2018 talousarvion julkaiseminen sähköisessä muodossa.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh. 0440 555 836