Lovisa stad övergår till elektronisk budget

Lovisa stad publicerar i fortsättningen både delårsrapporten och budgeten genom att utnyttja en elektronisk plattform.

På adressen http://loviisaovk2017.app.appery.io kan du redan nu läsa delårsrapporten för januari–april 2017.

Länkar till delårsrapporterna och budgeten hittar du i fortsättningen även i ekonomidelen av Lovisa stads webbplats.

Målet med den elektroniska rapporteringen är att öka transparensen i den ekonomiska kommunikationen samt att ta i bruk och vidareutveckla ett interaktivt förfaringssätt.

I fortsättningen kommer budgeten och delårsrapporterna att vara lättillgängliga som tvåspråkig service för fullmäktigeledamöter, kommuninvånare och övriga intresserade. För att läsa den elektroniska rapporten behövs bara en fungerande internetuppkoppling.
Lovisa stad byggde plattformen för delårsrapporten själv med hjälp av appverktyget Appery.io. Projektet inleddes våren 2017 när vi märkte att motsvarande tjänster på marknaden är dyra och inte till alla delar lämpar sig för de tvåspråkiga förhållandena i Lovisa.

Kunskap föds ur växelverkan och tillsammans kan vi mera

Kompetens och stöd för uppgörandet av rapporten fick vi av en händelse genom att samarbeta med Imatra stad. Imatra stad har varit en aktiv utvecklare av elektroniska budgetar och rapporter, och har redan i några år utnyttjat en elektronisk plattform samt molntjänster i budgetarbetet och rapporteringen.

Genom att förena våra resurser och know-how slutfördes projektet på ett effektivt och fungerande sätt och delårsrapporten för januari–april färdigställdes planenligt.

Kommunernas förfaringssätt måste även i fortsättningen ändras allteftersom förhållandena utvecklas. Att utnyttja nätverk och digitalisering i verksamheten är av största vikt. Även små kommuner med knappa resurser ska ha möjlighet att vara i takt med tiden vad förfaringssätt gäller. Detta möjliggörs genom samarbete mellan kommuner och genom olika datatekniska lösningar såsom molntjänster.

Utvecklandet av den elektroniska rapporteringen på Lovisa stad fortsätter och följande steg efter upprättandet av delårsrapporten är att publicera budgeten för 2018 i elektronisk form.

Mer information:

Ekonomidirektör Kirsi Kettunen, tfn 0440 555 836