Loviisan kaupunki suojelee metsiään valtion METSO-suojeluohjelmalla

Loviisan kaupunki suojelee metsiään, jotka ovat monimuotoisuuden kannalta kaikkein merkittävimpiä. Metsien suojelun lähtökohtana on vapaaehtoisuus.
Loviisan kaupungin mailla on nyt kaksi uutta yksityistä luonnonsuojelualuetta, Kukuljärvi pohjoinen ja Farbrorsängen. Suojelualueet on perustettu vuoden 2022 lopussa. Kaksi muuta metsäaluetta, Keitala ja Åkersön, myydään lähiaikoina valtiolle suojelualueiksi. Kyse on yhteensä noin 70 hehtaarin metsäalasta.

”Kukuljärven uusi luonnonsuojelualue täydentää hienosti alueen muuta suojelualueverkostoa” iloitsee ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen. ”Kukuljärvi on nyt kokonaisuudessaan suojeltujen metsien ympäröimä, ja kaupungin luonnonsuojelualue yhdistää nämä metsät ja yksityisomistuksessa olevan Huuhkajavuoren luonnonsuojelualueen, joka sekin on vastikään perustettu. Kyseessä alkaa olla jo merkittävä kokonaisuus” Lyytikäinen toteaa.

Suojelupäätös ei vaikuta Kukuljärven reitin, uimalaiturin tai grillikatoksen käyttöön tai ylläpitoon.

METSO-ohjelman tavoitteena on muun muassa pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä.

METSO-ohjelman suojelukeinot ovat joko metsän myyminen valtiolle maapohjineen tai yksityisen suojelualueen perustaminen, jolloin metsä on metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle.

”Yksityiset loviisalaiset metsänomistajat ovat suojelleet yhteensä 220 hehtaaria metsää viimeisen neljän vuoden aikana. Suurena maanomistajana Loviisan kaupungilla olisi varmasti mahdollisuudet tarjota METSO-ohjelmaan vielä muitakin kohteita” Lyytikäinen sanoo.

Lisätietoja antavat:

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550
Sam Vickholm, maaseutupäällikkö, puh. 040 521 8128
Mona Bäckman, kaupunginpuutarhuri, puh. 044 55 5468
Heidi Lyytikäinen, ympäristöpäällikkö, puh. 044 055 5373

YSA260273_Kukuljärvi pohjoinen
YSA260274_Farbrorsängen