Loviisan kaupunki tutkii ja arvioi metsiensä tilaa suunnitelmallisesti

Loviisan kaupungin strategian (v. 2022-2025) mukaan Loviisa vaalii luonnon monimuotoisuutta, edistää ympäristön viihtyisyyttä ja pitää arvossa kuntalaisten mahdollisuutta liikuntaan ja urheiluun myös lähiluonnossa. Loviisan kaupungin metsien systemaattinen arviointi on korvaamaton askel ekosysteemien säilyttämisessä.

Loviisan kaupunki tutkii ja arvioi metsiensä tilaa, jonka perusteella tehdään metsänhoitosuunnitelmat. Tarkistuskierroksilla kartoitetaan metsien kunto ja turvallisuus sekä mahdolliset kirjanpainajakuoriaisen sekä juurikäävän tuhot.

Suunnitelmalliset tutkimukset auttavat paikantamaan heikkokuntoiset metsät, jotka muodostavat riskin paitsi eläimistölle myös ihmisille. Havumetsien ja kuusikoiden heikkeneminen heikentää metsien terveyttä ja ekosysteemin monimuotoisuutta.

Kirjanpainaja kuusikkojen riesa – Juurikääpä havumetsien vahingoittaja

Metsiä vaivaavat tuhoeläimet ja sienitaudit kuten kirjanpainaja ja juurikääpä ovat uhka myös Loviisassa. Kirjanpainaja on erityisesti kuusikkoihin iskeytyvä tuhoeläin, jolle arvokkaat kuusikot ovat riskikohteita. Juurikääpä on yksi pahimmista havumetsien sienitaudeista, joka vahingoittaa havumetsien puita leviämällä puun runkoon juuristosta ja tuhoamalla puun elinvoiman.

Kirjanpainaja iskeytyy tuulenkaatoihin, mutta myös vanhoihin ja heikentyneisiin puihin, ja auringonpaahteisiin reunametsän kuusiin. Juurikääpä vahingoittaa mänty- ja kuusimetsiä. Tuholaiset on estettävä ajoissa muuten turvassa eivät ole terveet puutkaan.

Kirjanpainajan ja juurikäävän aiheuttamien tuhojen torjunta onnistuu parhaiten estämällä tuhon jatkuminen, ja tuholaisten ennaltaehkäiseminen tulevaisuudessa. Tuhojen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää ylläpitää metsien elinvoimaisuutta uudistamalla vanhat, ja harventamalla nuoremmat metsät ajoissa. Tehokkaat toimenpiteet, kuten torjuntaohjelmat ja metsän uudistaminen, ovat välttämättömiä kaupungin metsien säilyttämiseksi terveinä ja turvallisina kaikkien kannalta.

 

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Markus Lindroos
infrastruktuuripäällikkö
puh. 050 382 7550