Loviisan kaupunkiorganisaation selvitys on valmistunut – työ työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi jatkuu

Loviisan kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto on selvittänyt syystalvesta 2023 alkaen organisaatiossa vallinnutta haastavaa tilannetta. Selvitystyö on nyt saatu päätökseen. Koska selvitykseen liittyy yksittäisiä kaupungin palveluksessa työskenteleviä henkilöitä, ei kaupungin edustaja voi julkisesti avata selvityksen sisältöä.

”Halusimme tehdä selvityksen mahdollisimman perusteellisesti. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että kun työyhteisössä nousee esiin selvitettäviä asioita, ne otetaan vakavasti ja selvitetään. Yleisellä tasolla voin todeta, että pyrimme jatkossakin varmistamaan, että jokaisella palveluksessamme olevalla henkilöllä on parhaat edellytykset työnsä tekemiseen”, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo.

Nyt valmistuneen selvityksen pohjalta kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto jatkaa työtään työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Selvitystyön valmistuminen vei ennakoitua pidempään, mikä on ollut omiaan lisäämään kiinnostusta asiaa kohtaan. ”Pahoittelut, että olimme liian optimistisia selvityksen aikataulun suhteen. Ymmärrän hyvin, että mediajulkisuuden kautta näyttäytynyt tilanne on hämmentänyt niin työntekijöitä kuin kaupunkilaisiakin. Toivon kuitenkin ymmärrystä sille, että kaupunkia työnantajana velvoittavan lainsäädännön nojalla emme voi kommentoida selvityksen sisältöä”, sanoo vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser.

Kaupunginorganisaatiolla on toimintamallit haastavien henkilöstötilanteiden sekä muiden tilanteiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Näitä toimintamalleja halutaan jatkossakin selkeyttää ja lujittaa työyhteisössä. Myös keskinäistä yhteistyötä halutaan edelleen vahvistaa.

”Sujuva yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä asiantuntijoidemme välinen keskinäinen luottamus ovat kaupunkiorganisaatiomme keskeisiä arvoja, joiden eteen teemme työtä joka päivä. Samalla on hyvä muistaa, että meitä on Loviisan kaupungilla yli 600 työntekijää, jotka teemme joka päivä parhaamme kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi”, Amnell-Holzhäuser jatkaa.