Utredningen inom Lovisa stadsorganisation har blivit klar – arbetet för att stärka arbetsgemenskapens välbefinnande fortsätter

Tjänsteinnehavarledningen och den förtroendevalda ledningen inom Lovisa stad har utrett den utmanande situation som varit rådande i organisationen sedan senhösten 2023. Utredningen har nu blivit klar. Eftersom utredningen omfattar enskilda personer som är anställda av staden, kan stadens representanter inte offentligt uttala sig om innehållet i utredningen.

”Vi ville göra en så grundlig utredning som möjligt. För oss är det av yttersta vikt att sådana frågor som uppstår i arbetsgemenskapen och som behöver utredas tas på allvar och utreds. Generellt kan jag konstatera att vi också i fortsättningen strävar efter att se till att varje person som arbetar i vår tjänst har de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete”, konstaterar stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo.

Stadens tjänsteinnehavarledning och förtroendevalda ledning fortsätter sitt arbete för att stärka arbetsgemenskapens välbefinnande med stöd av den färdigställda utredningen.

Det tog längre tid än väntat att få utredningen klar, vilket bidragit till ett ökat intresse för ärendet. ”Jag ber om ursäkt för att vi var alltför optimistiska gällande tidsplanen för utredningen. Jag förstår mycket väl att situationen så som den visat sig via mediepubliciteten har förvirrat både anställda och stadsbor. Jag önskar dock förståelse för att vi inte kan kommentera innehållet i utredningen med stöd av lagstiftning som är förpliktande för staden som arbetsgivare”, säger tf stadsdirektören Elina Amnell-Holzhäuser.

Stadsorganisationen har verksamhetsmodeller för att utreda och lösa utmanande personalsituationer och andra situationer. Målet är att fortsätta att förtydliga och stärka dessa verksamhetsmodeller inom arbetsgemenskapen. Man vill också ytterligare stärka det ömsesidiga samarbetet.

”Smidigt samarbete med interna och externa intressentgrupper samt ömsesidigt förtroende mellan våra sakkunniga är vår stadsorganisations kärnvärden som vi arbetar för varje dag. Samtidigt är det bra att komma ihåg att vi har över 600 anställda i Lovisa stad som varje dag gör sitt bästa för stadsbor, företag och sammanslutningar”, fortsätter Amnell-Holzhäuser.