Loviisan keskustapysäköintikyselyn tulokset: Asukkaiden näkemykset ja tulevaisuuden mahdollisuudet


Loviisassa toteutetun keskustapysäköinnin kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Loviisan keskustassa pysäköivien kokemuksia ja näkemyksiä pysäköinnin kehittämisestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Loviisan keskusta-alueen suunnittelussa ja kaavoituksessa. Tämä kysely on osa LAB-ammattikorkeakoulun kestävän kaupunkiympäristön koulutusohjelman opinnäytetyötä.

Kyselyn vastaajien taustaa

Kyselyyn saatiin 206 vastausta eri puolilta Loviisaa. Puolet vastaajista asuu Loviisan keskustan tuntumassa ja 10 % vastaajista oli ulkopaikkakuntalaisia. Pääosa vastaajista oli iältään 45–79-vuotiaita, ja ikäryhmissä 18–24- ja yli 80-vuotiaat vastausprosentit olivat heikoimmat.

Vastaajien suhde keskustaan

 • 35 % asuu keskustassa
 • 23 % työskentelee keskustassa
 • 68 % käyttää keskustan palveluja

Autoa koskevat tulokset

 • 94 % vastaajista omistaa auton tai muun moottoriajoneuvon
 • 96 % ei käytä vuokra- tai yhteiskäyttöautoa
 • 80 % löytää parkkipaikan tarvittaessa, mutta 16 % ei aina löydä pysäköintipaikkaa
 • 73 % on sitä mieltä, että pysäköintipaikkoja on riittävästi, kun taas 20 % on eri mieltä

Pysäköinnin tarpeet

 • Tarve pysäköintipaikalle on pääosin noin 2–3 kertaa viikossa
 • Tavallinen pysäköintiaika on noin yksi tunti
 • Pysäköintiä tapahtuu pääasiassa päivisin ja arkipäivisin

Polkupyöräpysäköinti

 • 51 % löytää sopivan paikan polkupyörälle, mutta 11 % ei
 • 21 % vastaajista toivoo lisää pyöräpysäköintipaikkoja keskusta-alueelle
 • Turvallinen ja valvottu pyöräpysäköinti on toivottua

Vastaajien kehitysehdotuksia

 • Kolmasosa vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen pysäköintitilanteeseen
 • Pysäköinnin valvontaa ja aikarajoituksia halutaan tehostaa
 • Polkupyörille toivotaan lisää pysäköintipaikkoja, erityisesti telineitä, joihin pyörän saa lukittua rungosta
 • Autoille ja polkupyörille kaivataan lisää latauspisteitä
 • Pakettipalveluiden saavutettavuutta autolla haluttaisiin parantaa

Loviisalaiset tyytyväisiä pysäköintiin – Polkupyöräpysäköinnille kaivataan parannuksia

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että suurin osa vastaajista on tyytyväisiä Loviisan keskustan pysäköintitilanteeseen. Kehityskohteiksi nousivat erityisesti pyöräpysäköinnin parantaminen ja pysäköinnin valvonnan tehostaminen. Vastaajat toivovat lisää turvallisia ja valvottuja pyöräparkkeja keskustaan sekä selkeitä pyöräpysäköintipaikkoja palveluiden läheisyyteen. Latauspisteiden lisäämistä pidetään yhtenä hyvänä kehitystoimenpiteenä, vaikkakin se korostui odotettua vähemmän kyselyssä. Pakettipalveluiden lähelle toivottiin lisää autopaikkoja lastaamista varten.

Kiitos kaikille vastaajille!

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita panoksestanne! Loviisan kaupunki hyödyntää näitä tuloksia aktiivisesti keskustan suunnittelussa ja kaavoituksessa. Tieto on meille hyvin arvokasta kehitettäessä Loviisan kaupungin keskustaa entistä paremmaksi. Palaute ohjaa meitä viihtyisämmän keskustan luomisessa.

Hyvän kesän terveisin!

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

LAB-ammattikorkeakoulu – Kestävä kaupunkiympäristö