Loviisan kulttuurikylpy – SKAPA-hanke alkaa

Johanna M. Lönnfors.

Loviisan kaupungin kulttuuripalveluille on myönnetty 80 000 euroa Svenska kulturfondenin SKAPA-hankerahaa vuodelle 2023. Tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia lisätä lasten ja nuorten osallistujamäärää taidekasvatuksessa ja samalla nostaa esille taidekasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Loviisan kulttuurikylpy ja SKAPA-hanke pyrkii vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia parantamalla taidekasvatuksen saatavuutta niin, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi osallistua taideopetukseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda pitkäaikaista yhteistyötä ja uusia rakenteita taidekasvatuksessa ja tavoittaa aliedustettuja ryhmiä taideopetuksessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri taideaineiden tarjontaa ja luoda enemmän mahdollisuuksia poikkitaiteelliseen yhteistyöhön.

Musiikin maisteri Johanna Lönnfors on SKAPA-hankkeen uusi kulttuurikylpykoordinaattori 1.3.2023 alkaen. Hankkeelle nimitetään johtoryhmä ja toiminta alkaa mahdollisuuksien kartoittamisella sekä pilottihankkeella syksyllä 2023. Loviisan kaupungin SKAPA-hanke on aluksi yksivuotinen ja sisältää arviointia Kulturfondenin ohjeiden mukaan. SKAPA-rahaa on mahdollista hakea Svenska kulturfondenilta uudelleen vuodelle 2024 ja Kulturfondenin hanke on kolmivuotinen. Ajatuksena on, että kulttuurikylpytoiminta ja taideopetus jatkuvat myös pilottivuoden jälkeen osana kaupungin toimintaa.

Useat tutkimustulokset osoittavat, että taideopetus lisää hyvinvointia. Se vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa, hyvinvointia, empatiaa, identiteettiä ja luovuutta. Taideopetus antaa työvälineitä työelämälle ja koko elämälle muun muassa aivotutkija Minna Huotilaisen tutkimusten mukaan.

Lisätietoja:

Loviisan kulttuurikylpy, kulttuurikylpykoordinaattori Johanna M. Lönnfors, puh. 040 663 5732, ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi

Johanna M. Lönnfors

Lue aiheesta lisää:

Lastenkulttuuri ja taidekasvatus meidän verkkosivuilla

Svenska kulturfondens SKAPA-bidrag (ruotsiksi)

Taideyliopisto – Taidekasvatus tukee itsetunnon kehitystä ja vahvistaa kokoemusta toimijuudesta

Musiikki ja oppiminen aivotutkimuksen valossa, Huotilainen, Minna, Opetushallitus 2009 (PDF).